maanantai 7. huhtikuuta 2014

Golf globaalina liiketoimintana.Golf on valtavaa globaalia liiketoimintaa

Golf on yksi maapallon suurimmista liiketoiminta-alueista tänä päivänä. Tilastoja koko maapallon osalta ei ole saatavilla kovinkaan kattavasti, ei ainakaan ilman, että maksaisi tiedoista 1500 tai 5000 euroa per raportti. Joitakin raportteja ja raporttien yhteenvetoja sentään löytyy netistä ilmaiseksikin, jos jaksaa etsiä. 

USA on monella tapaa maapallon johtava maa golfin alueella ja sieltä saa tilastotietoa kaikkein helpoimmin. Vaikka alla oleva tieto koskee pääasiasssa USA:ta, antaa se kuvan siitä miten suurta liiketoimintaa golf oikeastaan on ja mitä kaikkea golfin liiketoimintaympäristöön kuuluu.

Ensiksi lyhyesti luetteloa golfin koko kuvasta:

  • Suurimmat markkina-alueet ovat USA, Eurooppa ja Japani.
  • Aasia tulee olemaan suurin markkina-alue 10-20 vuodessa.
  • Golfteollisuuden globaali kokonaisarvo on noin 220 mrd € (300 mrd $) tällä hetkellä. 
  • USA tuotti golfpalveluja ja –tuotteita vuonna 2011 yhteensä 69,9 mrd dollarin edestä. Golfin suorat ja epäsuorat vaikutukset  olivat saman vuonna yhteensä 177 mrd dollaria ja golf työllisti kaikkiaan noin 2 miljoonaa ihmistä.
  • Maapallolla golf työllistää kaikkiaan yli 3,5 miljoonaa ihmistä.
  • Maapallolla on n. 34 000 golfkenttää 173 valtiossa.
  • Golfin harrastajia on maailmassa n. 80 miljooonaa.
  • Golftapahtumien arvo oli vuonna 2012 yhteensä 2 miljardia euroa ja niihin osallistui noin 1,6 miljoonaa pelaajaa. 
  • IAGTO:ssa (golfmatkailun kansainvälinen järjestö) on yli 2 140 jäsentä 97 maassa. Sen jäsenyritykset myivät golfmatkoja 2 miljardilla eurolla vuonna 2012 yli 1,6 miljoonalle golfmatkustajalle. Kasvua edellisvuodesta oli 9,3 %.
  • Golfvälineiden ja –vaatteiden vähittäiskaupan markkinoista 70 % hallitsee USA ja Japani. USA on markkinajohtaja ja Japani toiseksi suurin. Vuonna 2013 em. arvo oli: USA 5,1 mrd $ ja Japani 3,7 mrd $.
Maailman golfliiketoiminnasta puolet tulee USA:sta

Alla olevassa taulukossa maailman suurimman golfteollisuuden arvon kehitys 2000-luvulla esitettynä sektoreittain sekä dollareissa että työntekijämäärillä.Lähde: The 2011 Golf Economy Report (10/2012), SRI International

Golfteollisuuden epäsuorat/kerrannais-/johdannaisvaikutukset (induced/multiplier) USA:n talouteen vuonna 2011 olivat noin 176,8 miljardia dollaria.

Raportti arvioi USA:ssa tehdyn 115,9 miljoonaan golfiin liittyvää vierailua/yöpymistä (golf-related visists) vuonna 2011.

Raportti jakaa golfteollisuuden kahteen pääalueeseen: ydinteollisuuteen (core industries) ja sitä tukevaan teollisuuteen (enabled industries).

image

Ydinteollisuuteen kuuluvat: varsinaiset golfin pelaamiseen liittyvät toiminnot (golf facility operations): tee-, jäsen- tms. maksut, ruoka ja juoma, golfakatemiat, -kurssit ja –koulut, vuokrat, ranget,  jne.; golfkenttien pääomainvestointeihin: kenttien ylläpito ja infrastruktuuri, kastelujärjestelmät, rakentaminen, laajennus, uudet kentät, klubitalojen remontit ja muutostyöt, laitteistojen ja välineiden, golfautojen ja –kärryjen ostot sekä infrastruktuurin parannustyöt; golfvälineisiin (kentällä ja sen ulkopuolella) kuuluvat: vaatteet, kirjat ja lehdet, pallot, mailat, bagit, jne.; mediapalvelut, kilpailut, pelaajien edustus- ja sponsorisopimukset, hyväntekeväisyys ja liitännäispalveluihin kuuluvat: turnausten järjestäminen, televisiointi, pelaajien sponsorisopimukset; golfin tukipalveluihin kuuluvat: golflomat ja –virkistyspaikat, matkat ammattiturnauksiin, kuuluisien kenttien ja muut pidemmät pelikierrosmatkat; kiinteistötoimintoihin kuuluvat loma- ja vakituiset asunnot golfkenttien vieressä (ja sisällä).

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan golfteollisuuden yhteisarvo

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan golfteollisuuden arvon arvioidaan tällä hetkellä olevan 53 miljardia euroa. 

Euroopan golfteollisuudessa maksettiin vuonna 2009 lähes 9,4 mrd euron edestä palkkoja. Työntekijöitä oli kaikkiaan 357 500. Näistä 180 000 työskenteli golfseuroissa (facilities), 115 000 golfkiinteisöbisneksessä,  50 000 golfmatkailussa ja 13 500 golftuotteiden ja -välineiden vähittäis- ja tukkumyynnissä sekä tuotannossa.  

Missä kasvu siellä golf

Golf ja keskiluokka korreloivat positiivisesti keskenään. Ts. golfin kasvun moottorina ovat keskiluokkaiset hyvin toimeentulevat ihmiset kaikkialla maailmassa. Tutkimusten mukaan maapallon keskiluokka kasvaa räjähdysmäisesti seuraavien vuosikymmenten aikana. Kasvu tapahtuu pääasiassaa Aasiassa, kuten taulukosta nähdäään. Aasian osuus maapallon keskiluokasta on jo 2020 huimat 42 % ja vuoteen 2030 käsittämättömät 59 %. Tällä hetkellä osuus on noin 25 %. 

Jos prosenttien sijaan mietitään absoluuttisia ihmismääriä ja sitä kautta golfafien määriä lähitulevaisuudessa, voitanee ennustaa huikeita kasvulukuja. Pelkästään Kiinassa, jossa golf on jo saanut positiivisen statuksen keskiluokan keskuudessa, tulee olemaan 2030-luvun alkuun mentäessä noin 700 miljoonaa keskiluokkaista ihmistä. Ts. kasvu tulee monikertaistamaan keskiluokkaisten määrän Kiinassa nykyisestä määrästä. Aasiassa on Kiinan lisäksi useita muitakin potentiaalisia valtioita. Intian golfkasvu on vasta aluvaiheessa, mutta kovassa nousukiidossa. Näkyvästi tulossa ovat myös Thaimaa, Vietnam, Malesia, Indonesia, jne.


Vuoteen 2050 ns. kasvavien talouksien 19 suurimmasta maasta kuuluu 30 suurimman talouden maihin maailmassa.

Golfin päämarkkinat ovat tällä hetkellä vielä Pohjois-Amerikassa, mutta kovin kasvu tulee tapahtumaan jo lähitulevaisuudessa Kiinassa ja muualla Aasiassa.

Siitä, miten golf kehittyy jo vuoden 2020 tienoille tultaessa, voit lukea klikkaamalla tätä linkkiä.


Katso myös tekstejä: 
 
Golfin levinneisyys nyt ja tulevaisuuden kasvualueet

Maapallon 52 maata omistaa 98 prosenttia kentistä.

Pohjoismaiden vertailua

Golf verrattuna väestön määrään ja maan pinta-alaan

Lähteitä ja hyviä linkkejä:


Golf's 2020 Vision: The HSBC Report

Golf Datatech & Yano Research: U.S./Japan World Golf Market Report, 2013

Golf Turism Report 2013, IAGTO Golf Tour Operator Survey Analysis

2011 Golf Economy Report, SRI International

Uusin KPMG Golf Economy Report: ’The Value of Golf to Europe, Middle East and Africa’

Golf 2020: The 2011 Golf Economy Report

Statista

European Golf Industry Association

Golfweek 6/2013

Golf Industry Online.com

Golfbiz.net

Asia Pasific Golf Group

IAGTO (The Global Golf Tourism Organisation)

NGF (National Golf Foundation): Tracking Golf’s Global Expansion

Kenttätietoa: Euroopan golfarkkitehtien instituutti EIGCA

Club Managers Association of Europe - CMAE

Club Managers Association of America - CMAA

Vision 20/20, The Future of Golf, tekijänä EGCDA

Katso myös tekstit:

Maailman maiden ja muiden alueiden golfkentät

Golf verrattuna väestön määrään ja maan pinta-alaan

Golfin levinneisyys nyt ja tulevaisuuden kasvualueet

Maapallon 52 maata omistaa 98 prosenttia kentistä

Golf verrattuna väestön määrään ja maan pinta-alaan

Mitä rankinglistat kertovat golfin levinneisyydestä?

Millaista golf on 2020+?


0 kommenttia:

Lähetä kommentti