sunnuntai 16. helmikuuta 2014

Golfin levinneisyys nyt ja tulevaisuuden kasvualueet.


Golf on levinnyt lähes kaikkialle maapallolla. Se on maailman suurin yksilölaji. Golf Digest 2/2014 teki tutkimuksen maapallolla olevien golfkenttien määristä eri maissa. Se löysi kenttiä kaikkiaan 205 maasta (alueesta). Jos mukaan otetaan vain YK:n jäsenvaltiot, on itsenäisiä valtioita kaikkiaan 193. Kun tätä lukua verrataan siihen, mistä valtioista tulevat ammattilaisten ja amatöörien ranking-listoille esimerkiksi 14.2.2014 mennessä päässeet pelaajat, heitä on listoilla 39 eri maasta. Toisin sanoen viidennes eli 20,2 % maista on saanut menestystä lajissa huipulla. Tämä GD-lehden kenttätutkimuksen kanssa kertoo paljon siitä, miten laajalle leveinnyt harrastus golf on. Asiaa voidaan tarkentaa ja syventää Internetistä saatavilla tilastotiedoilla. Katso myös asiaan liittyvä blogiteksti 'Golfin levinneisyys tarkasteltuna PRO- & AMA -rankinglistojen kautta'.)

Erityishuomio tässä tekstissä on annettu Kanadalle jossa golf on suurten massojen liikuntaa. Maassa on enemmän golfareita kuin Suomessa asukkaita ja viime vuosina pelaajien osuus väestöstä on vaihdellut 17-19 % välillä. Se on enemmän kuin missään muualla. Toinen ääripää on Intia, jossa golfareita löytyy vain 0,08 % 1,25 miljardin asukasmäärästä. Golf Digest tosin löysi (2/2014) maapallolta 40 maata jossa ei ole ainuttakaan golfkenttää. Huomiota kannattaa kiinnittää myös yhteen pieneen Pohjoismaahan – Islantiin – koska maassa on hurjat 70 kenttää hieman reilun 320 000 asukkaan maassa eli yksi kenttä jokaista 4 300 asukasta kohden.

Golf on tilastojen mukaan paljolti iäkkäämpien ihmisten liikuntamuoto maailmalla. Esimerkiksi Australiassa, Saksassa, USA:ssa, Espanjassa ja Ranskassa ikäryhmästä 55+ tulee yli puolet tai lähes puolet harrastajista. Golfin uusissa maissa Kiina ja entiset Itä-Euroopan maat suhdeluku on päinvastainen, mutta ymmärrettävistä syistä.

Golfkenttien määrä maapallolla

 
Amerikkalainen Golf Digest julkaisu numerossaan 2/2014 listan jossa on listattu 205 maapallon maan golfkenttien lukumäärät. Maapallolla on listan mukaan hieman alle 34 000 golfkenttää. Tein lehden tilastosta alla olevan taulukon. Se selventää kuvaa siitä miten keskitettyä golf kenttien jakautumisen osalta on maapallolla ja maanosien sisällä. USA:ssa ja Kanadassa on maapallon kaikista kentistä 54,8%. Yksin USA:ssa on noin 45% koko maapallon golfkentistä! Euroopassa kaikista maailman kentistä on 20,5% ja Aasiassa jossa asuu maapallon väestöstä yli 60% on golfkentistä vain 14,2% – toistaiseksi.

image
 
Pohjois- ja Väli-Amerikassa kentistä sijaitsee USA:ssa ja Kanadassa 98% ja näistä yksistään jenkeissä 85%. Australian ja Uuden-Seelannin kenttien yhteismäärä koko Oceanian golfkentistä on 97%. Euroopassa kahden suurimman kenttäkeskittymän - Englannin ja Saksan - osuus maanosan kentistä 37,5%. Etelä-Afrikassa on 61% kaikista Afrikan mantereen kentistä. Japanissa taas on 51% kaikista Aasian kentistä. Argentiinassa on 49 % kaikista Etelä-Amerikan golfkentistä.
 
Golf Digest mainitsee, että maapallolla on 40 kansakuntaa joissa ei ole ainuttakaan golfkenttää. Niistä viisi (5) on yli 10 miljoonan asukkaan maita: Irak, Jemen, Guinea, Etelä-Sudan ja Somalia. 
 
USA:ssa on tänä päivänä noin 500 kenttää vähemmän kuin vuonna 2005. Muualla maapallolla kenttien määrät kasvavat johtuen elintason noususta, turismin kasvusta ja siitä, että golfista tuli jälleen 100 vuoden jälkeen olympialaji (2016). Kiinassa puolestaan golfkenttien määrä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kiinan golfmarkkinoista tulee väistämättä suurimmat maailmassa, mainitsee Golf Digest 2/2014.   

Harrastajien määristä maapallolla
 
HSBC on yksi suurimmista maailman pankkitoiminnan harjoittajista ja Forbesin listan top10 vakiojäsen ja se sponsoroi joka vuosi muutamia PGA ja European Tourin kilpailuja. Sen nimeä kantaa myös yksi WGC-tason neljästä MM-kilpailuista eli Kiinassa järjestettävä WGC-HSBC Champions. HSBC:n teettämän Golf’s 2020 Vision raportin mukaan maailmassa olisi jopa noin 80 miljoonaa golfin harrastajaa. Edelleen  golftapahtumien yhteisarvo vuosittain lähenee 2 miljardia dollaria. Golfturismin arvoksi se kertoo yli miljardi dollaria vuodessa.  (Golfolution.com mainitsee maailmassa olevan 50 milj. rekisteröitynyttä golfaria ja sen lisäksi 20 miljoonaan epäsäännöllisesti golfaavaa. Ranskalaisen Le Point -lehden nettisivustolta taas löytyy luku 64 miljoonaa golfin harrastajaa maailmassa. Saksalainen Golfsport Magazine ilmoittaa luvuksi 60 miljoonaa.) 
 

Ks. blogiteksti arvoturnauksista.

Golfin nykytila ja näkymät Euroopassa
 
Euroopan Golfliitolta löytyy alla oleva tilasto golfseurojen jäsenmääristä ja sukupuolijakautumista vuoden 2012 osalta. Kenttien osalta lukumäärät vaihtelevat eri tilastoissa jonkin verran, koska uusia kenttiä tulee jatkuvasti ja joku saattaa ilmoittaa valmiit toinen puolivalmiit liitolle. Näissä tilastoissa on mukana vain rekisteröityneet (viralliset) golfseurojen jäsenmäärät ja kentät á la Suomi. Internetistä löytyy myös tilastoja joissa maan harrastajamäärät on ilmoitettu paljon suurempina kuin viralliset luvut. Silloin kysymyksessä on harvoin ja sattumanvaraisesti pelaavat (recreational golfer). Näiden pelaajien täsmällisistä määristä ei ole tietoa, koska heitä ei rekisteröidä, vaan tietoja heistä saadaan kyselytutkimusten perusteella. Monissa maissa (Saksa, Iso-Britannia, USA, Australia…) golfia harrastavan ei tarvitse välttämättä rekisteröityä, jos ei kilpaile tai halua virallista tasoitusta.

(Kazakhstanin, Kreikan, Liettuan ja Azerbaidzanin. Croatian ja Latvian tilastolukuja EGA ei liene saanut.)


Alla taulukko muutaman Euroopan maan rekisteröityjen golfareiden määrien muutoksesta 10 vuodelta. 
Lähde: http://www.growthegameofgolf.org/statistics.

 

Alla Euroopan maiden golfareiden sukupuolijakautuma vuonna 2013. 

Miespuoliset pelaajat hallitsevat golfia. Alla viiden Euroopan maan naispuolisten pelaajien osuuksia kaikista pelaajista. Määrällisesti eniten naispuolisia pelaajia on Saksassa 0,22 miljoonaa ja toiseksi eniten Iso-Britanniassa 0,18 miljoonaa. Ruotsissa heitä on 0,132 miljoonaa, Hollannissa 0,125 ja Ranskassa 0,11 miljoonaa. (Iso-Britannia=Englanti+Skotlanti+Wales+Pohjois-Irlanti.)


Junioreiden osuudet Euroopan viidessä maassa. Turkissa yli puolet on junioripelaajia, mutta määrällisesti vain kolme tuhatta. Turkissa on vain parikymmentä golkenttää ja yli puolet niistä sijaitsee Belekin lomakohteissa. Turkissa on noin 10 000 peljaajaa ja 77 miljoonan väestöstä eli (0,013 %). Määrällisesti eniten junioripelaajia on Iso-Britanniassa 0,133 miljoonaa, Ruotsissa 54 tuhatta, Saksassa 53 tuhatta ja Ranskassa 46 tuhatta.

 
Alla taulukko golfin kehityksestä Euroopassa 1985 - 2013. (rekisteröityneet pelaajat.)

 

Ylläoleva taulukko vasemmalla kertoo kuinka paljon väestöä on yhtä golfkenttää kohden keskimäärin (tarjonta) eri maissa ja oikeanpuoleinen taulukko sitä, kuinka 'kyllästetty' alue on kysynnän suhteen.

Lähde: Golf participation in Europe 2013 KPMG. Kopioi linkki Googlee ja saat raportin esille (pdf).


Englannissa on 0,75 miljoonaa rekisteröitynyttä (0,882 milj. 2004) golfin harrastajaa ja kaikkiaan lähes 4 miljoonaa harrastajaa eli 8 % väestöstä harrastaa golfia jollakin tasolla. Ts. maassa on reilut 3 miljoonaa harvemmin golfia pelaavaa ns. recreational golfers. Sivusto BGIA eli British Golf Industry Association ilmoittaa (luvut vuodelta 2008) maassa olevan hieman yli 4 miljoonaa golfaria ja 8 % aikuisväestöstä pelaavan golfia vuosittain.Golf Business News kertoo kokonaismäärästä samaa luokkaa vuodelta 2012 ja kertoo määrän pudonneen 0,4 miljoonalla vuodesta 2011. 


   • 76 % on miespuolisia
   • 14 % on naisia
   • 9 % on junioreita
   • 70% on avioliitossa
   • keskimääräinen golfari 45-vuotias 
   • keskimääräinen naisgolfari on 55+
   • suurin ikäryhmä klubijäsenistä on 55+
   • 14 % alle 30 v.
   • 30 % yli 55 v.
Englannissa on yli 1900 golfkenttää, em. 0,75 miljoonan rekisteröitynyttä pelaajaa ja yli miljoona säännöllisesti pelaavaa muuta harrastajaa (ei-rekisteröitynyttä) Strategic Framework for England Golf 2014-2017 mukaan. Kenttiä on yksi jokaista 26 500 ihmistä kohden. Tässä raportissa puhutaan vain tosin aikuisista pelaajista (minkä ikäisiä he ovat ?). Miksi näin suuria eroja luvuissa? Tarkkoja lukuja ovat vain kenttien määrä ja rekisteröityneet pelaajat. Muut harrastajien luvut tulevat kyselyistä! 

Vuonna 2008 golf oli Englannissa 9. suosituin urheilulaji (rekisteröityneet ?) uinnin, saliliikunnan pyöräilyn, snookerin/biljardin, jalkapallon, lenkkeilyn, aerobicin ja maantie-/retkipyöräilyn jälkeen.


Englanti on perinteinen golfin suurvalta, mutta tilastoja maan golfista netissä on hämmästyttävän vähän ja nekin joita sieltä löytyy ovat yleensä vanhoja. Kunnolliset tilastot lienevät saatavissa vain maksusta. Ikävä piirre golfissa!

Muuten, Le Point -lehden nettisivustolla on esitetty Englannissa olevan 3 miljoonaa golfin harrastajaa joista 0,9 miljoonalla on lisenssi (on rekisteröitynyt).

Englannin golfliiton Internet-sivut


Ranskassa golfin suosio oli kovassa nosteessa 1990-2012 pientä notkahdusta lukuunottamatta 2011. Golfkenttiä maassa oli 2012 EGA:n mukaan yhteensä 583 ja rekisteröityneitä harrastajia 0,422 miljoonaa. Kenttiä on suhteessa väestöön 1/114 300. Ranskalainen nettisivusto Golf Tour Passion ilmoittaa harrastajamääräksi 0,6 miljoonaa (2009) ja seurojen määräksi 678. Se kerttoo, että ero virallisten lisenssien määrän ja em. määrän välillä selittyy juuri sillä, että osa pelaa ilman lisenssiä. Toisaalta uskottavin tilaston on luonnollisesti Fédération Française de Golf eli Ranskan oma golfliitto joka kertoo 'Les chiffres du golf 2013' -raportissa, että vuonna 2012 lisenssipelaajien määrä oli (rekisteröityneet) 422 761 (kuten Euroopan Golfliittokin). Sen lisäksi liitto ilmoittaa maassa olevan n. 2 miljoonaa ei-lisenssipelaajaa (satunnaista). Ks. alla profiilista.
Alla Ranskan Golfliiton (FFGolf) lukuja pelikerroista lisenssipelaajien ja ei-lisenssipelaajien osalta. Taulukot ovat osa em. Ranskan gofliiton julkaisemia Les chiffres du golf 2013-tilastoja. Satunnaispelaajia (Pratique occasionnelle) on noin 2 miljoonaa ja heidän profiilinsa on tällainen.   • 41 % kiersi ainakin 9 reikää
   • 35 % kiersi vähintään 18 reikää
   • 20 % vain harjoittelee rangella, griinillä jne.
   • 39 % kertoo pelaavansa yli 10 kertaa vuodessa
   • 62 % ilmoitti pelaavansa vain lomallaan


Lisenssipelaajista (Pratique des licenciés) sanotaan, että heitä oli vuonna 2012 yhteensä 422 761 pelaajaa ja kasvua 10 vuodessa on ollut lähes 20 %. Profiililtaan lisenssipelaaja Ranskassa on:   • 46 % ikäluokassa 55+
   • 40% 26 - 55-vuotiaita
   • 4 % 19 - 25-vuotiaita
   • 10 % alle 18-vuotiaita
   • 64 % miehiä 
   • 25 % naisia
   • 11 % junioreita

  Ranskan golfiiton nettisivut

  Saksassa oli 2013 rekisteröityjä pelaajia 637 735 jossa oli kasvua edellisvuodesta 0,4 % eli 2 638. Golfseuroja maassa on 838. Saksassa on joidenkin lähteiden mukaan yli 2,2 miljoonaa aktiivista golfin harrastajaa kun mukaan otetaan myös satunnaiset pelaajat. Ks. esimekiksi tästä. Golfkenttiä (2013) on 724 joista 167 on 9-reikäistä, 439 on 18-reikäistä ja 118 on 27-reikäistä. Kenttiä on 1/111 300 suhteessa väestöön.


  Myös Saksassa saa pelata golfia ilman, että on rekisteröitynyt seuran jäsen. Saksassa on ei-rekisteröityneille pelaajille myös oma liitto Vereinigung clubfreier Golfspieler (VcG), mutta sen jäsenmäärä on kuitenkin jäänyt hyvin pieneksi verrattuna ei-lisenssipelaajien/rekisteröityjen pelaajien määrään. Www.Medialine.de teki näyttävän raportin (tutkimuksen) 'Der Markt des Golfsports, Daten, Frakten, Trends, 2002, ja siinä pelaajien kokonaismääräksi ilmoitetaan 1,6 miljoonaa. Vuonna 2001 rekisteröityneitä harrastajia oli n. 0,399 miljoonaa eli vain 62 % nykyisestä. Jos kasvuvauhti on ollut vastaavaa ei-rekisteröityneiden määrässä, saadaan golfareiden kokonaismääräksi Saksassa tänä päivänä 2,6 miiljoonaa.


  Eniten rekisteröityneitä pelaajia on Bayernissa 139 547 (172), Nordhein-Westfalenissa 131 890 (159), Baden-Württenbergissä 74 340 (88), Niedersachsen/Bremenissä 73 364 (80), Hessenissä 47 358 (55), Schleswig-Holsteinissa 46 540 (51), Rheinland-Plalz/Saarlandissa 29 194 (38), Berlin/Brandenburgissa 23 436 (19), Hamburgissa 21 781 (21), Sachsen-Thüringenissa (11 391 (21), Mecklenburg-Vopommernissa 14 907 (16) ja Sachen-Anhaltissa 1 158 (4) (VcG 22 829 eli 'ei-rekisteröityjen liitto'). (Suluissa kenttien määrä osavaltiossa.)


  Eri liikuntamuodoista golfin jäsenmäärä olivat Saksassa  8. suurimmat vuoden 2012 tilastossa. (Suuruusjärjestyksessä: jalkapallo 6,822 milj., voimistelu 5,9 milj., tennis 1,472 milj., ammunta 1,373 milj., yleisurheilu 0,853 milj., käsipallo 0,8 milj., esteratsastus 0,7 milj., golf 0,635 milj. ja pöytätennis 0,6 milj. jäsentä.

  Sivustolla www.golf.de näet mielenkiintoisia tilastoja joista yksi on maan pelaajaluvut ajalta 1907-2012. 

  Alla saksalaispelaajien sukupuolijakautumat eri ikäluokissa.
  Lähde: Deutscher Golf Verband e.V., (DGV), 31.12.2013


  Saksan golfliiton websivut  Espanjan ensimmäinen golfkenttä avattiin Las Palmasiin vuonna 1891. Vuonna 2011 kenttiä oli 424 Espanjan golfliiton raportin Estudio de mercado del Golf Español - Así está la industria del golf (y II) mukaan. EGA tosin ilmoittaa luvun 345 vuodelta 2012 ?! Kenttiä on suhteessa väestöön 1/110 400.  
  (Saat ko. pdf-raportin esille Googlen haussa antamalla em. raportin nimen hakusanaksi.)

  Maan golfseuroissa on keskimäärin 1 400 jäsentä ja 4,84% ssa seuroista on yli 5 000 jäsentä. Espanjassa oli vuonna 2012 rekisteröityneitä pelaajia EGA:n mukaan 313 787. Heistä 61,4 % oli (aikusia)miehiä, 25,9 % naisia ja 12,7 % nuoria. Kentistä 9 % on julkisia (Englannissa ja USA:ssa lähes 50 %).  Lähes puolet kentistä 49,7 % on 18-reikäisiä ja 35,1 % on 9-reikäisiä ja 0,61 % on 54-reikäisiä.

  Netistä ei löydy tietoja pelaako maassa mahdollisesti myös sellaisia golfareita joilla ei ole lisenssiä. Kuten Saksassa, Englannissa, USA:ssa jne.

  Espanjassa käy noin miljoona golfturistia vuodessa ja tulee tässä asiassa toisena USA:n jälkeen maailmassa.

  Espanjalainen keskiarvogolfari:

    • 80 % naimisissa 
    • 61 % miehiä
    • 26% naisia
    • 13 % junioreita
    • 64 % täyttänyt 45 vuotta 
    • 85 % täyttänyt 35 vuotta 
    • 50 % yrittäjiä tai ylempiä toimihenkilöitä 
    • 75 %, jos mukaan lasketaan vapaiden ammattien edustajat, yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat 
    • naispelaajista 20 % on työssä ja 28 % on yrittäjä/johtoasemassa 
    • 80 % säännöllisesti pelaavista on maskuliineja
  Alla mies- ja naisgolfareiden ammatillinen jakautuma vuonna 2006. Huomionarvoista on jakautumassa se, että Espanjassa eläkeläismiehet eivät pelaa golfia ja naisissakin vain yksi sadasta on eläkkeellä oleva. Toiseksi, naisissa yksi viidennes (20 %) ei ole työssä. He ovat pääasissa kotirouvia.


  Espanjan golfliiton Internet-sivut  Italiassa on EGA:n tilaston 2012 mukaa 278 golfkenttää eli 1/215 600 suhteessa väestöön. Maan oman golfliiton tiedoitteessa vuodelta 2011 Italiassa oli  385 kenttää joista 124 on harjoituskenttiä. Kentistä on 74 % 18-reikäisiä, 22 % 27-reikäisiä ja 4 % 9-reikäisiä. Edelleen, 35 % kentistä on ‘luonnonkenttiä’, 35 % merenrantakenttiä ja 26 % kaupunkikenttiä.

  Italiassa on suhteellisen vähän rekisteröityjä pelaajia suhteessa maan väkilukuun (61 miljoonaa). EGA:n 2012 tilaston mukaan siellä oli vain 98 824 pelaajaa. Ts. vain 6 promillea väestöstä ja 2/3 Suomen jäsenmäärästä. Edellisenä vuonna jäseniä oli Italiassa hieman enemmän eli 100 317. Jäsenistä 65,6 % oli miehiä, 22,9 % naisia ja 11,5 % nuoria.

  Vuosien 1999-2009 välillä seurojen määrä kasvoi 18 %, jäsenmäärä 70 % ja harjoituskenttien määrä 151 %.    • 66 % miehiä
    • 23 % naisia
    • 11 % junioreita
  Italian golfliiton sivut

  Skotlannissa on 560 kenttää eli yksi kenttä jokaista 9 650 asukasta kohden eli maa on kentätiheydessä aivan kärkipäässä Islannin jälkeen. Maassa on hieman alle 500 golfseuraa ja reilut 0,226 miljoonaa rekisteröitynyttä golfin harrastajaa. Vielä 2001 kokonaisluvuksi ilmoitettiin 480 000 harrastajaa. Luvussa olivat myös ei-rekisteröityneet. Luvut ovat laskeneet taloustilanteen vuoksi myös Skotlannissa erityisesti 2008 jälkeen. Ikärakenne oli vuonna 2000 tällainen:


    • 16 - 24 -vuotiaat 17 %
    • 25 - 34 -vuotiaat 18 %
    • 35 - 54 -vuotiaat 37 %
    • 55+      -vuotiaat 28 % 
    • 13 % täysipäivätyössä
    • 5 % ei työskentele
    • 9 % opiskelijoita
    • 13 %ylempi ja keskiluokka 
    • 9 % alempi keskiluokka
    • 8 % ammattitaitoiset työntekijät
  Skotlannin golfliitto

  Miten golf on sopinut viikinkien ja suomalaisten elämään


  Ruotsissa on n. 380 golfklubia, 480 golfkenttää eli kenttätiheys on 1/20 100. EGA:n mukaan 2012 maassa oli 482 476 rekisteröityä ja netistä tietoja, että maassa on lisäksi n. 200 000 rekisteröitymätöntä* eli kaikkiaan 0,68 miljoonaa pelaajaa. Tämä tarkoittaa, että n. 7 % ruotsalaisista on golfin harrastajia. Ruotsi on ET, LET, PGA, LPGA jne. –turnauksissa pelaavien lukumäärän ja menestyksen perusteella yksi golfin suuria. 

  *Suomen Golfin strategia 2020 –raportissa mainitaan, että Ruotsissa arvioidaan olevan 200 000 rekisteröitymätöntä golfaria. Luku on vuodelta 2008 jolloin rekisteröityneitä oli 0,574 miljoonaa. Tämän jälkeen pelaajamäärät ovat Ruotsissa laskeneet vuosittain. Rekisteröityneiden pelaajien määrien/kierrosmäärien laskun syynä kaikkialla maapallolla, siellä missä laskua luvuissa on tapahtunut, on ollut vuodesta 2008 alkanut taloustaantuma. Taantumalla on ollut luonnollisesti enemmän vaikutusta varsinaiseen jäsenyyteen, koska se maksaa moninkertaisesti kuin rekisteröimättömän pelaajan 1 – 3 kertakierrosta. On loogista olettaa, että näihin taantumalla ei ole ollut yhtä suurta vaikutusta. 
    • 62 % miehiä
    • 27 % naisia
    • 11 % junioreita
  Svenska Golfförbundet


  Tanskassa oli vuonna 2013 maan golfliiton ilmoituksen mukaan 152 588 aktiivipelaajaa ja 17 402 passiivista pelaajaa (?!). (Voidaanko laskea pelaajiksi ???) Miesten osuus oli 64 %, naisten 29,9 %, poikien 4,8 % ja tyttöjen osuus 1,3 % ja ulkomaalaisten (langdistance) osuus 2 %. Toisin sanoen, Tanskassa harrastetaan samalla intensiteetillä golfia kuin Suomessa eli 2,7 % väestöstä pelaa golfia.
   
  Golfseuroja ja samoin kenttiä on kaikkiaan 188 ja niissä oli keskimäärin 812 aktiivi- ja 93 passiivijäsentä. Suurimmissa viidessä seurassa aktiivijäsenten määrä vaihteli 2013 välillä 1623-1806.

  Tanskassa golkenttiä 190 eli golfkenttiä on suhteessa väestöön 1/29 600. 126 seuralla on par3 –kenttä. Yhdellä seuralla on pelattavissa 54 reikää, kuudella 36 reikää, 17 seuralla 27 reikää, 148 seuralla 18 reikää ja 15 seuralla 9 reikää.
    • 65 % miehiä
    • 29 % naisia
    • 7 % junioreita
  Tanskan golfliiton nettisivut

  Islannissa on 70 golfkenttää eli asukaslukuunsa nähden aivan hurja suhde yksi kenttä 4600 ihmistä kohden. Se on kovin luku koko maapallolla

  Islannissa ei golfin harrastuksen merkitystä kuvaa pelkästään kenttien tai seurojen määrä asukaslukuun verrattuna, vaan myös suuri jäsenmäärä 16 641 (EGA 2012). Väkilukuun suhteutettuna se tekee 5,2 % väestöstä.


    • 62 % miehiä
    • 25 % naisia
    • 13 % junioreita
  Norjasta on tullut golfissa huippumaa Suzann Petersenin johdolla 2000-luvun aikana. Maassa on enemmän golfkenttiä kuin Suomessa ja EGA ilmoittaa niitä olleen 177 vuoden 2012 lopussa. Ts. kenttätiheys asukasta kohden on samaa luokkaa kuin Tanskassa eli 1/28 600. Norjan golfliitto ilmoittaa jäsenmäärän olleen 2013 yhteensä 114 000 ja seurojen määrän 168. Seuraa kohden tämä on keskimäärin vain 679 jäsentä. Miesten osuus on korkein Pohjoismaissa eli 67,8 %. Naisten osuus on 23,1 % ja nuorten 9 %.


    • 68 % miehiä
    • 23% naisia
    • 9 % junioreita177
  Norjan golfliiton nettisivut
    
  Suomessa vastaavat luvut olivat 2012: seuroissa oli jäseniä 144 221 henkilöä,  131 golfseuraa ja 131 golfkenttää. Golfkenttiä on Suomessa selvästi vähemmän suhteutettuna asukaslukuun (2012: 5 426 000) kuin muissa Pohjoismaissa eli vain 1/41 420. Huom! Luvuissa on vain virallisesti ilmoitetut kentät eli yksi kenttä per seura. Suomessa, kuten muissakn maissa, on monissa seuroissa 27, 36 tai 54-reikäisiä kenttiä ja lisäksi ns. jokamieskenttiä (Pay & Play) joissa voi pelata ilman green cardia. Viimemainituista ei pidetä virallisia tilastoja, mutta juuri niistä muodostuu niiden pelaajien määärät Suomessa ja muualla, joista on arvioita virallisten lukujen lisäksi. Suomessa harrastajia on n. 2,7 % väestöstä. Miesten osuus harrastajista on 60,3 %, naisten 27,3 % ja nuorten osuus 12,4 %.
    • 61 % miehiä
    • 27 % naisia
    • 12 % junioreita
  Lue uudempi teksti Suomen golfkentät klikkaamalla otsikkoa.

  Suomen Golfliitto

  Golfin asema Pohjois-Amerikassa

  Kanada on maailmassa kummajainen golfissa. Maassa on enemmän golfin harrastajia kuin Suomessa asukkaita eli noin 5,7 miljoonaa 35 miljoonan väestöstä. Golfklubeja maassa on yli 1500 ja kenttiä n. 2400. Väkilukuun suhteutettuna Kanadassa on näiden lukujen mukaan harrastajia peräti 17 % väestöstä. kenttätiheys on myös korkeata luokkaa eli 1/23 400 suhteessa maan väestöön.
  Hurjat 18 % tulee uusia golfin pariin, mutta saman verran lähteen golfin parista.


   Tilastoa Kanadasta:
     • 70 % miespuolisia
     • 30 % feminiinejä
     • 62 % hyvin koulutettuja
     • 26 % korketulosia (50 000-75 000 Kanadan dollaria)
     • johtoporras, asiantuntijat, keskijohto, myynti ja palvelu, kauppa, eläkeläiset
     • 16 % on golfseuran jäsen
     • 84 % on ns. julkisten kenttien/seurojen pelaajia
     • 17 % tämän päivän pelaajista aloitti pelaamisen lapsena (6 - 11 -vuotiaana)
     • 23 % pelaajista aloitti pelaamisen junorina (12 - 17-vuotiaana)
     • 7 % pelaajista on lapsi (6 - 11-v.) joka pelaa
     • 9 % pelaajista on junuori-ikäinen lapsi joka pelaa (12 - 17-vuotias)
     • 23 %
     • 47 % eli 2 736 000 pelaa sunnilleen saman verra kierroksia vuodessa
     • 14 % eli    798 000 pelasi enemmän kuin edellisenä vuonna
     • 38 % eli 2 166 000 pelasi vähemmän kierroksia kuin yleensä
     • 12 % niistä jotka nyt eivät pelaa golfa on hyvin kiinnostunut golfista (3 milj.)
     • 3 % em. uskoo, että he tulevat golfiin seuraavien 3-5 vuoden sisällä (0,6 milj.)
  Golfin harrastajamäärä on myös Kanadassa pudonnut ja vuonna 2006 kokonaismäärä oli 5,95 miljoonaa pelaajaa. Tuolloin maassa oli 32,6 miljoonan väestö. Ts. suhteellinen osuus oli 18,2 %, joten sekä absoluuttinen että suhteellinen määrä ovat pudonneet.
   
  Lähteet: Canadian Golf Consumer Behaviour Study, NAGA,12,9.2012. (Saat raportin esille kun laitat Googleen raportin nimen.); National Allied Golf Associationin (NAGA) 2012.; The 2006 Golf Participation in Canada Report, IPSOS Reid/Royal Canadian Golf Association (RCGA) puolesta

  Kanadan golfliiton nettisivut


  USA on omassa kastissaan mitä tulee kenttien ja harrastajien määriin. Maassa on 15 620 kenttää (n. 45 % maapallon kentistä) eli kenttiä on suhteessa asukaslukuun 1/20 330 eli kenttätiheyden mukaankin maa sijoittuu kärkipäähän. Näistä julkisia (city, county or township omisteisia) on n. 2 500 ja ns. public-access eli avoimia yksityisiä kenttiä on n. 11 600. Loput ovat yksityisiä joihin pääsee vain harvat ja valitut.  ja n. 29 miljoonaa golfin harrastajaa (2012). (Vrt. www.golflink.com: 2000: 28,8, 2005: 30,0 ja 2007: 29,5 miljoonaa. Lähde NGF) Tämä tarkoittaa, että. n. 9,5 % väestöstä harrastaa jollain tasolla golfia. Määrät ovat laskeneet voimakkaasti 2008 pankkikriisin ja sitäseuranneen talouskriisin jälkeen juuri USA:ssa. (Esim. em. sivusto BGIA ilmoittaa vuonna 2008 jenkeissä olleen 12,5 % harrastusasteen aikuisväestöstä.)

  USA:ssa on tuhansia yksityisiä ja puoli-yksityisiä (semi-private) golfklubeja ja virallista hcp:tä ei ole kaikilla pelaajilla kuten Suomessa kaikilla pelaajilla. Jenkeissä parhaat tilastot golfissa saa rahalla ja tästä esimekkinä National Golf Foundation. Golf Digestin tilastojen lisäksi tietoa löytyy jonkin verran ilmaiseksi esimerkiksi jenkkigolfarin profiilista.  

  Lähteet:  National Golf Foundation, U.S. Census Department ja American Society of Golf Course Architects.
   
    • n. 77,5% on miehiä 
    • keski-ikä 46 vuotta 
    • 68% naimisissa 
    • 67% suorittanut yliopistotutkinnon tai opiskelee parhaillaan
    • 50% valkokaulustyövoimaa
    • yli 90% käyttää säänöllisesti Internetiä
    • tulee keskimäärin 95 000$ taloudesta
    • 2012 kierrosmäärä kasvoi 5,7% edellisvuodesta ja oli yhteensä 490 miljoonaa
    • 83% omistaa osakkeita
    • 86% on henkivakuutus
    • 68% on oma asunto ja 18% useampi oma asunto
    • 80% lentää kotimaassa vuosittain
    • 84% suunnittelee lentävänsä lomallaan seuraavana vuonna
    • 56% käytti yli 30 000 $ auton ostoon ja 28% yli 40 000 $
    • golfari omistaa 75% todennäköisemmin oman veneen tai matkailuauton...
  Pelaajista 90% käyttää julkisia kenttiä. Kaikista pelaajista n. 15 miljoonaa pelaa 8-24 kierrosta vuodessa. 

  Yllä mielenkiintoinen kuva jossa on punaisella ympyröity alue maasta joka edustaa 47% USA:n julkisten kenttien määrää, mutta samalla vain 9,5% koko maan golfkierroksista. Johtuen lähinnä maantieteellisestä sijainnista ja pelikausien pituudesta pohjoisissa osavaltioissa.

  Tästä näet esimerkiksi ajantasaisen maassa rekisteröityneiden golfareiden tasoitusten jakaumat (by USGA). USGA:n nettisivulla on laskusäännöt siitä miten jenkkitasoitus voidaan muuntaa suomalaiseksi. Huomaa, että suomalaisen pelatessa USA:ssa täällä saatua tasoitusta käytetään sellaisenaan suoraan USA:ssa.    

  USGA:n Internet -sivut

  Aasian golfin nykyiset ja tuleva menestysmaat


  Korea on noussut golfin supermaaksi erityisesti naisgolfareidensa ansiosta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maata sanotaankin golfhulluksi maaksi. Silti tilastoja netistä ei löydy englanninkielen hakusanoilla. World Golf Foundationin haku jää sekin tyhjäksi. Harrastajia pitänee olla paljon, koska maan pelaajia menestyy lukumääräisestikin niin monia eri toureilla ja tosi paljon huipputasolla. Maassa on 440 golfkenttää ja 50 miljoonaa asukasta. Maassa on kenttiä suhteessa väestön määrään 1/114 200. Maan pinta-ala on kuitenkin vain 1/3,5 -osa Suomesta. Verrattuna Japanin kenttä- ja asukaslukuun, Koreassa on yksi kenttä 114 tuhatta asukasta kohden. Jos kentällä pelaa jenkkien kesiarvon mukaisesti (1850 pelaajaa), tarkoittaisi tämä sitä, että Koreassa olisi lajin harrastajia n. 0,81 miljoonaa eli vain 1,6 % väestöstä. Tuntuu kovin pieneltä luvulta verrattuna muihin golfin suurmaihin. Myös siksi, että Koreassa väkimäärä on todella tiheässä (501 as./km2) verrattuna esimerkiksi USA:han (34 as./km2), Japaniin (338 as./km2). Tarkempia lukuja odotellen...


  Korean golfliiton nettisivut


  Japanin tilastoja on yhtä vaikea löytää neitistä ja siksi käytän samaa logiikkaa kuin edellä. Golf Digestin 2/2014 mukaan maassa on 2 450 golfkenttää ja siten kenttätiheys on 1/51 700. Golf Datatechin & Yano Researchin raportti vuodelta 2013: "U.S./Japan World Golf Market Report" kertoo Japanissa olevan peräti 8 miljoonaa golfaria. Ts. heitä on noin 6,3 % väestöstä. Golfkenttiä on Japanissa yksi 52 tuhatta asukasta kohden. Luvut tuntuvat uskottavilta.
  Le Point -lehden
  nettisivustolla sanotaan Japanissa olevan huikeat yli 17 miljoonaa golfin harrastajaa!?  Kiinassa golfkenttien määrä on Golf Digest -lehden 2/2014 mukaan yli 600 ja vielä 2005 määrä oli vain 170. Kenttien määrä on kasvanut keskimäärin n. 10 % vuosivauhtia viimeisen kymmenen vuoden aikana.  Harrastajien määristä maassa ei ole saatavissa tietoja netistä. Kenttiä on vielä vaatimattomasti ja kenttätiheys on vain 1/2 252 000 suhteessa väestöön.

  The 2012 China Golf Reportin mukaan pelikierrosten määrä 2011-2012 kasvoi 8 % ja oli yhteensä yli 11,5 miljoonaa kierrosta. Pelaajien määrä kasvoi samana aikana 16 %. Raportti käyttää sanaa Core Golfers (ydinpelaajat) pelaajista jotka kiertävät vähintään 8 kierrosta vuodessa ja heitä oli kokonaismäärästä 38 %.
  Koska kokonaislukuja netistä ei muutoin ole saatavissa, yritetään luoda käsitys siitä em. lukujen pohjalta käyttäen  talonpoikasjärkeä. Em. raportin lunastaminen kokonaisuudessaan maksaisi hurjat 1500$. Noilla ilmaisilla luvuilla päästään kuitenkin riittävään tarkkuuteen muutoinkin.

  Vähemmän kierroksia 1-7 kierrosta pelasi siten 62 % golfin pelaajista ja 8 kierrosta tai enemmän 38 % pelaajista. Ts. vähemmän pelanneet  pelasivat 7,13 miljoonaa ja vähintään 8 kierrosta pelanneet 4,37 miljoonaa kierrosta.  Jos oletetaan, että vähemmän pelanneet pelasivat keskimäärin vain 3 kierrosta, saataisiin tämän ryhmän kooksi 2,38 miljoonaa pelaajaa (7,13 milj./3 kierrosta). Mikäli enemmän pelanneet ns. ydinpelaajat (Core Golfer) pelasivat keskimäärin 20 kierrosta, saadaan tämän ryhmän kooksi 0,215 miljoonaa pelaajaa (4,37 milj./20 kierrosta). Kaikkiaan Kiinassa olisi ollut 2,6 miljoonaa vuonna 2012. Mikäli vähemmän pelaavat olisivat pelanneetkin 5 kierrosta ja enemmän pelanneet 15 kierrosta keskimäärin, olisi maassa ollut 1,72 miljoonaa pelaajaa. Joka tapauksessa heitä on ollut n. 2 miljoonaa.

  Golfissakin kulutus tulee luonnollisesti valtaosin keskiluokasta. Kiinassa arvioidaan olevan 100-250 miljoonaa keskiluokkaista ja 100 miljoonaa hyvin toimeentulevaa ihmistä. Brooklings Institutionin arvio Aasian keskiluokan olevan vuonna 2021 kooltaan yli 2 miljardia. Tästä määrästä yksinomaan kiinalaisia tulee olemaan 670 miljoonaa.   Kiinan keskiluokan kasvu on hurjaa seuraavina vuosikymmeninä. 


  Lähde:  “China’s Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation” (Cheng Li, editor), Washington, DC: Brookings Institution Press, 2010

  Kartasta näkee värein ja grafiikkana missäpäin maata kierrettiin vuonna 2012 keskimäärin kuinkakin monta kierrosta.

   


  Intia on toinen nyt lähes 1,25 miljardin asukkaan valtava potentiaali myös golfille. Maahan perustettiin vasta 1955 Intian Golfliitto (IGU). Britit perustivat kuitenkin Intian ensimmäisen golfkentän jo vuonna 1829 - (Royal Calcutta Golf Club (RCGC) joka hoiti golfasioita maassa sitä ennen. Kenttä on vanhin Englannin ulkopuolella.

  Intiasta löytyi Golf Digestin 2/2014 laskennassa 210 golfkenttää. (Tosin sivulla Golf Gaga niitä löytyy 292.) 2010/5 ilmestynyt The New Your Timesin  nettisivulla kerrotaan pelaajien määrän olevan 100 000, joka luku on lehden mukaan saatu Intian Golfliitolta. (Golf Digest kertoo 2012  Intiaa koskevassa artikkelissaan ‘Life On The Other Side Of The Wall’ maassa olevan 150 000 aktiivista golfaria, mutta samalla epäilee luvun olevan paljon pienempi.) Joka tapauksessa luku on niin pieni, että tarvitaan suurennuslasia. Se on vaivaiset  0,008 % väestöstä (0,08 promillea). Pienin luku maailmassa, ellei sitten Pohjois-Korea lyö paremmaksi. Kanadassa, jossa pelaajia maapallolla on eniten asukaslukuun verrattuna, vastaava suhdeluku on 17 % eli 2125 kertaa suurempi. Potentiaalia Intiassa kuten Kiinassakin on hirmuisesti. Kenttiä Intiassa on maapallolla harvemmassa kuin missään suhteutettuna asukasmäärään eli 1/5 770 000 (yksi kenttä 5,8 miljoonaa ihmistä kohden !).

  Intialaisia oli 23.2.2014 top150 ammattilaisten listalla 3 ja amatöörien listalla 2 pelaajaa. 

  Golfarin profiilista Intiasta ei löydy tilastoja. Maa on erittäin hierarkkinen jossa vain yläluokka ja enenevässä määrin myös voimakkaasti kasvava keskiluokka harrastavat golfia. Kastijärjestelmää ei ole olemassa pelkästään hindujen keskuudessa, vaan myös muslimien, kristittyjen ja muiden uskontokuntien keskuudessa. Maassa lienee tästä johtuen myös omat kentät eri kasteille. 

  Mielenkiintoista, mutta olisiko asia lopulta kuitenkin esteenä tai hidasteena golfin kasvulle Intiassa. Ainakin se on vähemmän demokraattisella pohjalla kuin Kiinassa. Et voi pelata alempi- tai ylempiarvoisen peliryhmässä, klubilla jne. Huh, huh, aika kaiken muuttaa voi, mutta siihen Intiassa mennee vielä satoja vuosia.

  Thaimaasta on tullut yksi golfin suurista vauhdilla. Ammattilaisten top100 listalla majailee peräti 5 thaimaalaista (paras 51. Tonghai Jaidee) ja amatöörien vastaavalla listalla heitä on yksi (30. Pornanong Phatlum). Ammattilaisten ja amatöörien top150 –listalla – naiset ja miehet – on maasta yhteensä 11 pelaajaa 23.2.2014 tilanteessa.

  Thaimaasta on tullut yksi suurimmista golfturismin kohdemaista maailmassa. Maassa pelaa vuosittain jo lähes miljoona ulkomaalaista. Maassa on 300 golfkenttää joten kenttiä on vain suhteessa 1/223 000 väestön määrään.

  Aasian tulevaisuus ja keskiluokan kasvu

  Keskiluokan kulutus alueittain maapallolla 2009 - 2030 - miljardia USD
  (2005 PPP$ ostovoimapariteetilla)
  .

  Kun tiedetään, että elintason nousun ja golfin harrastuksen välillä on positiivinen korrelaatio/yhteys, voi vain arvailla mihin Aasian harrastajamäärät nousevat tulevaisuudessa. Aasian osuus maapallon kulutuksesta – tässä golfista – on käsittämättömät 59 % vuoteen 2030. Köyhien määrä laskee samaan aikaan yhtä radikaalisti mitä keskiluokka kasvaa. Euroopan osuus keskiluokasta puolittuu ja putoaa viidesosaan. Pohjois-Amerikan putoaa lähes kolmannekseen nykyisestä yhteen kymmenesosaan tarkasteltavalla aikavälillä.


  Oceanian kestomenestyjät
   
  Australiassa on eittämättä yksi golfin suurvalta. Golf Digest 2/2014 tilaston mukaan maassa oli 1 530 golfkenttää vuonna 2013 eli yksi kenttä jokaista 15 395 ihmistä kohden. Australia sijoittuu kenttätiheydessä aivan kärkijoukkoon maapallolla.

  Perusteellinen National Golf Census 2011 raportti (maalikuu 2012) ilmoittaa aktiivisten harrastajien määrän olevan 0,584 miljoonaa (regular participants). Aktiivisiin pelaajiin se lukee mukaan ne jotka pelasivat kolme kierrosta tai enemmän vuonna. He pelasivat yhteensä 16,42 miljoonaa kierrosta joka tarkoittaa sitä, että ‘aktiivipelaajat’ pelasivat keskimäärin 28,1 kierrosta vuodessa ! 


  Raportin mukaan aktiivipelaajat pelasivat 75,2 % kaikista pelatuista kierroksista. Kaikkiaan kierroksia pelattiin 21,827 miljoonaa. Ts. 1-3 kierrosta pelaavat pelasivat 5,415 miljoonaa kierrosta eli 24,8 % pelikierroksista. Jos oletetaan, että keskimäärin nämä harvoin pelanneet olisivat pelanneet keskimäärin 1,5 kierrosta vuodessa, saadaan pelaajien määräksi 3,61 miljoonaa. Raportti kertoo, että kierroksia pelasi myös 2,575 miljoonaa turistia/vierailijaa/yritystä. Kun niiden määrä vähennetään ei-aktiivipelaajien kokonaismäärästä, saadaan 1,035 miljoonaa ja pelaajien kokonaismääräksi 1,625 miljoonaa (1,035+0,5843) eli noin 7 % Australian väestöstä pelasi golfia vuonna 2011 vähintään yhden kierroksen.

  (Saat koko pdf-raportin nähtäväksesi laittamalla raportin nimen Googleen.)

  Australialaisen golfarin keskiarvoprofiili: 

    • 78 % on miehiä
    • alle 45   –vuotiaat 24 %
    • 45 – 54 –vuotiaat 18 %
    • 55 – 64 –vuotiaat 27 %
    • 65+       –vuotiaat 31 %
    • 58% yli 45-vuotiaita pelaa golfia (kaikissa urheilulajit 31,2%)
    • 80,6% naimisissa (muut lajit 61,1%, kaikki ihmiset 64,5%)
    • täysipäivätyössä on 58,5%
    • keskiasteen koulutus (42,5 %), yliopistotutkinto (11,4 %)
    • myyntihenkilö (13,2%), asiantuntija (11%), johtavassa asem. 10,6% 
  Lähde PGA Australia. Ks. kuitenkin toisenlaista tietoa osoitteessa  www.cybergolf.com.


  Uusi-Seelanti voitanee laskea yhdeksi menestysmaaksi golfissa. Maassa on muutama maailman kauneimmista golfkentistä joita on kaikkiaan 393. Tämä luku on muuten yksi korkeimmista suhteutettuna väestön määrään maailmassa 1/11 275. Ykkönen on Islanti 1/4600.

  Sivusto www.golf.co.nz kertoo, että maassa on 482 000 yli 18-vuotiasta pelaajaa. Golf on maan suosituin urheilulaji miesten keskuudessa ja toisella sijalla naisten parissa. Uudessa-Seelannissa on 125000 rekisteröityä pelaajaa joilla on virallinen maan tasoitus. Maassa pelataan n. 7 miljoonaa kierrosta vuodessa.

  Maan golfariprofiilista.

    • 74 % miehiä 
    • 26 % naisia 
    • suurin ikäryhmä 20 – 59-vuotiaat 
    • talouden koko 17 % 60-100 000 $ 
    • talouden koko 7,5 % >100 000 $ 
    • ammattikuva liike-elämä/asiantuntijatehtävä
  Uuden-Seelannin golfliiton Internet sivut

  Katso myös golfin levinneisyydestä ammattilaisten ja amatöörien maailmanlistan näkökulmasta.  0 kommenttia:

  Lähetä kommentti