http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017082/index.html

http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017082/index.html

tiistai 1. joulukuuta 2015

Tiesitkö tätä golfpallosta ja pallon lento-ominaisuuksiin ja valintaan liittyvistä teknisistä ja ulkoisista tekijöistä ?


Kuvassa ei ole avaruusalus, vaan Arizonan yliopiston  3D-kuva huippusuorituskykyisellä tietokoneella tehty kuva golfpallon lennosta.

Golfpallon valinnassa tulisi olla yhtä kriittinen kuin mailojen valinnassa.

Monet meistä valitsevat golfpallon sen mukaan mitä pallopaketin kyljessä lukee ja harvemmin analyysi ja tutkiskelu on syvällisempää. Paketin kyljessä englanninkieliset sanat distance(pituus), “consistency(konsistenssi/yhden-mukaisuus) ja/tai “accuracy(tarkkuus) iskevät tajuntaan kuin häkä. Meillä miehillä lupaus lentokaaren pituudesta on kuin lupaus haaveen toteutumisesta. Mutta olisiko pallon valinnassakin otettava paremmin huomioon jotakin muuta, tärkeämpää ja nöyrryttävä pituusvaatimuksen edessä edes hieman ja otettava kokonaisuus ja tavoitteet paremmin huomioon? Tärkeintä kuitenkin lienee saada maksimaalisen hyviä kierrostuloksia ja onnistumisia. Oikeanlainen pallon pehmeys tai kovuus, kierreominaisuudet suhteutettuna omaan mailanpäänopeuteen tuottaa paremman tuloksen kuin pallon sattumanvarainen valinta. Joillankin palloilla, erityisesti kalleimmilla Titlestin Pro V1 ja V1x:lla, saa usein pisimmät draivit, mutta tarkkuuden ja tuntuman (hallittavuuden) kanssa lähestymisessä ja puteissa asia on useimmiten niin ja näin, ellei sitten ole 'pitkälle kehittynyt' pelaaja.


Pallojen rakenne ja materiaalierot

Jokainen golfpallo on rakenteeltaan erilainen. Palloja on aina 2-kerroksisista aina 6-osaisiin palloihin saakka. Rangepallot ovat 2-osaisia kestävällä kuorella ja ytimellä varustettuja palloja, koska niiden pitää kestää kovempaa käyttöä.

Pallon ydinosan ja valtaosan sen painosta ja tilavuudesta muodostaa kumiseos. Puhutaan myös kahden ytimen palloista (esim. Srixon Z, Nike NXT Tour, Titlestin Pro, TaylorMaden Penta TP5, Callawayn Hex ja Tour –sarjat) jolloin toinen ydin on pehmeämpää ja toinen kovempaa kumia. Ytimen ympärillä on 1-4 ohuempaa tai paksumpaa kerrosta joilla pyritään vaikuttamaan pallon kierreominaisuuksiin ja hallittavuuteen. Pallojen pintamatriaali on balataa (luonnonkumia), Surlyniä (DuPont yrityksen tavaramerkki kestomuovihartsille joka mullisti golfpallojen pintamateriaalin 80-luvulla), zyliniä (kestävää synteettistä polymeerimuovia) tai elastomeeriä (polymeeri) pinnassa on erimuotoisia tai kokoisia kuoppia (dimplejä) joiden määrä vaihtelee nykypalloissa 320-430 välillä. Kaikilla näillä parametreillä on oma merkityksensä pallon kimmoisuuteen sekä rulli- että lento-ominaisuuksiin.

Pehmeämpiä balatapalloja arvostavat pelaajat joille on tärkeää saada helpommin kierrettä palloon ja maksimaalista tunnetta ja kontrollia pallon käytökseen.  Kovempia materiaaleja arvostavat ne jotka korostavat kestävyyttä ja tunnetta sekä lentopituuksia.

Maxflin huippumalli pehmeä 422 dimplen U/6 pallo jossa on 6 eri kerrosta.


Niken huippumalli 4-kerroksinen, 2 ytiminen 360 dimplen 20XI-X. 


Titelestin kaksi huippupalloa. ‘Keskipuristeinen (mid compression) 328 dimplen ja 4-kerroksinen ja 2-ytiminen Pro V1x ja 3-kerroksinen 1-ytiminen kovempi Pro V1 ovat ylivoimaisesti eniten ammattilais- ja amatöörikiertueilla käytettyjä palloja.

Srixonin Z-Star kova 344 dimplen pallo, Callaway Hex Black Tour kova 332 dimplen pallo, TaylorMade Penta TP 5 keskikova 322 dimplen ja Niken 360 dimplen 20XI-X ovat muita esimerkkejä 2-ytimisestä (dual-core) 5-kerroksisesta palloista. 


Nykyisin pelattava golfpallo

USGA määrittelee säännöissään, että pallo ei saa olla halkaisijaltaan pienempi kuin 42,67 mm ja että sen paino ei saa ylittää 45,93 grammaa.

USGA ei ota kantaa pallon pinnassa oleviin kuoppiin – dimpleihin – joita pallon mallista ja valmistajasta riippuen on 320-420 kappaletta.


Pallon puristumisominaisuus – compression

Golfpalloista ilmoitetaan puristusarvo joka on yleensä on ollut 80, 90 tai 100. Bridgestone e6 mainostaa olevansa markkinoiden pehmein pallo ja sen puristusarvoksi ilmoitetaan 50. (Se on suunniteltu lyöjille joilla mailanpäänopeus on 90 mph (144 kmt) tai sen alle.) Numero kuvaa sitä miten paljon golfpallon muoto muuttuu kun sitä puristetaan tietyn vakiopainon alla. Mitä alhaisempi tuo arvo on, sitä pehmeämmästä pallosta on kysymys.

Monet valmistajat eivät nykyisin enää halua leimata pallojaan tietyn raja-arvon alle, vaan ne pyrkivät markkinoimaan pallojaan ja vetoamaan ostajiin sanoilla pituus, kierre, tunne ja kontrolli. Palloissa tai pallovertailuissa käytetäänkin tästä syystä puristusarvoa kuvaavia sanoja “high” (korkea), “Mid” (keskimääräinen) ja “Low” (alhainen). Katso esim. ThomasGolfin pallovertailutaulukkoa.

Pallon tulo osumaan ja irtautuminen lavasta. Klikkaa ja suurenna.
Yllä MacGregorin NVG draiverin lavan osat
Sports Sensor inc:n kuvasta käännetty
Millaiset tekijät vaikuttavat pallon lento-ominaisuuksiin?

Mailan lavan osuessa palloon kineettinen energia siirtyy ja varastoituu palloon kun se yrittää saavuttaa alkuperäisen pyöreän pyöreän muotonsa takaisin. Mikäli pallo on liian pehmeä suhteessa lyöjän mailanpään nopeuteen, siirtyy liikaa energiaa pallon muodon muutokseen eikä pallon lentoon. Vastaavasti, jos pallo on liian kova suhteessa lyöjän mailanpään nopeuteen, niin pallo ei puserru ‘riittävästi’ eikä siitä vapaudu riittävästi energiaa lentoon. Tästä syystä on tärkeää valita sellainen golfpallo joka vastaa mahdollisimman hyvin lyöjän mailanpään nopeutta. Pallojen  valmistajat ilmoittavatkin nykyään mikä pallo soveltuu parhaiten erilaisiin mailanpäänopeuksiin ja näitä suosituksia tulisi noudattaa palloja valittaessa.

Pallon COR-arvo

Pallon COR (Coefficient of Restitution) tarkoittaa mailan lavan kykyä pompauttaa pallo irti lavasta. COR-arvo saadaan mitattaessa pallon nopeus sen irrotessa lavasta ja jaetaan mailan lavan nopeudella osumahetkellä. Käsitteestä käytetään myös sanontaa 'trampoliiniefekti' ja/tai 'jousiefekti'. Draiverin ja puu-tai hybridimailan etulevy painautuu osumassa sisäänpäin ja pompahtaa n. millisekunnissa ulospäin. Korkea COR-arvo tuo hieman lisänopeutta palloon.

Pallon tulo osumaan ja irtautuminen siitä nopeuskameralla kuvattuna.

USA:n golfliitto sallii COR-arvon joka on alle .830 (arvo ilmaistaan välillä 0.000 ja 1.000). Tuo raja-arvo .083, tai eurooppalaisittain ilmaistuna 0,83, tarkoittaa käytännössä sitä, että, jos enemmän kuin 83 % mailan lavan ja pallon törmäyksessä syntyvästä energiasta siirtyy lavasta palloon, ei mailaa saa käyttää kilpailussa.

COR-käsite tuli julkisuuteen 90-luvun lopulla kun huomattiin, että ammattilaispelaajien draivipituudet olivat kasvaneet ‘liikaa’, eikä kenttien väyläpituuksia voitu kasvattaa ja pelkona oli, että samanlainen kehitys tulee jatkumaan. 

Hieman havainnollistettuna käsitteen ääripäitä: Jos COR=0 (eli 0 %), pallo jäisi kiinni lapaan lyötäessä kuten kaksi erittäin tahmeaa purukumia jotka yhdistyisivät iskussa ja kaikki energia sulautuisi yhdeksi. Jos COR=1 (eli 100 %) olisi kyseessä samakaltainen tilanne kuin biljardissa jossa lyöntipallo osuisi keskelle samankokoista ja painoista pelipalloa ja pysähtyisi kuin seinään ja tämä pelipallo lähtisi liikkeelle samalla nopeudella mikä lyöntipallolla oli osumahetkellä. 

.
MOI-arvo liittyy myös golfballoihin

Golfissa MOI-arvo (Moment of Inertia) liittyy lähinnä mailaan, mutta sitä käytetään myös puhuttaessa golfpalloista. (Lue esim. Golfweekistä ja Niken palloista) Silloin viitataan pallon sivukierteen ja yhdenmukaisuuden (consistency) yhteydessä. Mailasta puhuttaessa sillä tarkoitetaan sitä miten hyvin mailan lapa on balanssissa osumassa. Ts. sitä kuinka hyvin mailan lapa ja varsi vastustavat kiertymistä iskussa kun se liikkuu svingissä pelaajan ympäri. Tällekin asialla USGA on antanut oman raja-arvonsa jonka suurin sallittu arvo saa olla 5900 g/cm2. Käsite koskee kaikkia mailoja, myös putteria.
Oikealla USGA:n testipenkki mailan MOI-arvoa testattaessa.
Korkeampaa matematiikkaa. Onneksi ei tarvitse ymmärtää näitä USGA:n arvonmäärityksiä MOI:lle.
Pelaajalle tällä arvolla on merkitystä siinä mielessä, että isomman MOI-arvon mailan lavalla on helpompi saada suorempia lyöntejä kuin matalamman arvon mailoilla, koska lapa ei väänny niin paljon iskussa. Ts. tällainen maila on samalla anteeksiantavampi kuin matalan MOI-arvon maila.
  

Katso asiaa selventävä video YouTubesta.

NBC:n kanavan YouTube: Torque and Moment of Inertia 

Lue GolfSmithin sivuilta: "The Basics of MOI Matching Your Golf Clubs"

Käytännönläheisempää ymmärrystä golfpallosta

Millaiset ympäristötekijät vaikuttavat pallon käyttäytymiseen?


Pallon lentokaareen vaikuttaa useammat pelaajan ulkopuolelta tulevat ympäristötekijät ja lainalaisuudet pallon rakenteen ohella. Näitä ovat mm. ilmanvastus, ilmanpaine, korkeuserot, lämpötila, kosteus, tuuliolosuhteet ja pallo itsessään.


Pallon kuoren rakenteella voidaan vaikuttaa siihen miten se kulkee ilmassa ja kuinka paljon nostovaikutusta pallossa on. Mitä enemmän kuoressa on näitä kuoppia – dimplejä - sitä vähemmän pallossa itsessään on ‘nosto-ominaisuutta’. 


Klikkaa ja lue Titlestin sivuilta: Principles of Aerodynamics Common Myths.


Magnus efekti tarkoittaa sitä, että, koska pallossa on takakierrettä ilma kulkee nopeammin pallon yläosan poikki kuin alaosan. Tämä paine-ero saa golfpallon nousemaan ylöspäin.

Golfpallon pinnalla tapahtuu ja paljon. Alla 3D kuvaa Arizonan yliopiston tekemällä huippusuorituskykyisellä tietokoneella. Pallon pinnalla olevat dimplet tekevät kierteitä kun pallo lentää. Kierrettä voi olla mailasta ja lyöjästä riippuen 2000 aina 12 000 kierrokseen minuutissa saakka.

Pallon oman lämpötilan merkitys

Kumimateriaalit ovat kimmoisempia/joustavampia lämpimämmissä olosuhteissa ja pallo lähtee lavasta nopeammin sekä spinnaa. Sitä on kaikin puolin helpompi hallita kun kitka pallon ja mailan lavan välissä on suurempi. Lämpö lisää pallon elastisuutta ja se pomppii paremmin.

Jokaisella golfpallolla on oma optimaalinen lämpötilansa, koska jokainen pallonvalmistaja käyttää erilaisia materiaaleja ja pallot eroavat rakenteeltaan toisistaan.

Ilman lämpötilan vaikutus palloon

Kylmällä säällä ilman tiheys on suurempi jolloin lyöntiin tarvitaan enemmän nopeutta pitkiin lyönteihin. Ja päinvastoin, jos ilma on lämmin sen tiheys on pienempi ja ilmasta tulee kevyempää. Lämmin ilma myös nousee enemmän kuin kylmä. Tämä tarkoittaa vähemmän ilmanvastusta pallolle. Se tarkoittaa myös sitä, että tämä ilmanvastus samalla pienentää pallon nousua ja minimoi osaltaan slaisseja ja hookkeja.

Golf Journal (9/2002) testasi Iron Byron lyöntikoneella lämpötilan vaikutusta lentopituuteen 109 mph lavan nopeudella. Tällä nopeudella pallo lensi ilmassa 1,3 jaardia, 1,1 m, pidemmälle jokaista 10 Fahrenheit eli 0,3 Celsiusastetta kohden. Lehti totesi myös, että lämpötilan ylittäessä 100 F-astetta - 38 Celsiusastetta – ammattilaispelaaja joka lyö 120 mph – 192 km/t – mailanpäänopeudella, saa 15 jaardia n. 14 metriä lisää pituutta draiviinsa verrattuna siihen, että löisi samalla nopeudella 70 F eli 21 C asteessa. Lue asiasta esim. GolfDigest 5/2007.

Kuvassa kuuluisa lyöntikone IronByron
Ilmanpaineen vaikutus golfpalloon

Ilmanpaineen laskun vaikutusta pallon lentopituuteen on myös testattu käytännössä. Ilma on sitä kevyempää mitä korkeammalle noustaan, ja päinvastoin ilman tiheys kasvaa paineen kasvaessa. Golfpallon lentopituuksia on testattiin Iron Byron -lyöntikoneella mm. 1500 m korkeudessa ja havaittu, että pallo lentää n. 10 jaardia (9 m) pidemmälle kuin merenpinnan tasolla.

Ilmanpaine laskee merenpinnan n. 1000 millibarista 500 millibaariin kun noustaan 5500 m korkeuteen. 30 km korkeudessa se on enää 10 mbar’ia.

Ilman kosteuden vaikutus pallon lentoon

On aivan yleistä kuinka pelaajat valittavat sitä, että kostealla ilmalla, jota usein nimitämme “raskaammaksi” ilmaksi, pallo ei lennä yhtä hyvin kuin kuivemmalla ilmalla. Totuus kuitenkin on, että kostea ilma on kevyempää ja siksi pallon pitäisi lentää pidemmälle.

Ilman tiheys riippuu lämpötilasta, ilmanpaineesta ja siitä kuinka paljon ilmassa on verihöyryä. Typpi, happi ja muut kaasumolekyylit, jotka muodostavat ilman, liikkuvat uskomattomalla nopeudella ja törmäilevät toisiinsa sekä ympäröivän maailmaan objekteihin. Mitä korkeampi on lämpötila, sitä nopeampaa tämä liike on.

Kostea ilma on kevyempää, tai vähemmän tiivistä kuin kuiva ilma. Jo Isaac Newton totesi tämän tosiasian kirjassaan ‘Optics’ vuonna 1717.Ks. Georgian yliopisto 11.2009: Cold, Humid Air is Lighter than Cold, Dry Air
Lue tarkemmin myös US Todaystä.

Kylmän vaikutus pallon lento-ominaisuuteen

Kylmä vaikuttaa palloon lämpölaajenemisen/-supistumisen kautta. Samalla pallon kimmoisuus vähenee ja sitä kautta asialla on vaikutusta pallon lentopituuksiin. Kylmä ilma on tiheämpää kuin lämmin ja siksi ilmanvastustuksen vaikutus lyhentää myös pituuksia. 

TaylorMaden R&D johtajan mukaan pallo voi menettää muutaman kilometrin pallon lähtönopeudesta jolloin myös lyöntipituudet lyhenevät. Hänen mukaansa pallon optimaalinen lämpötila on 21-32 Celsiusastetta. Jos lämpötila laskee 4-5 asteeseen lyhenevät lyönnit noin 5-10 metriä.

Käytännön pelissä kylmällä on muitakin tekijöitä jotka vaikuttavat siihen, että pallo ei lennä samalla tavalla kuin lämpimimmissä olosuhteissa. Pelaaja pelaa paksummissa vaatteissa joten vartalo ei ole yhtä joustava jolloin svingistä tulee hitaampi ja suppeampi, jne.

Kuuluisa amerikkalainen golfopettajalegenda Bob Toski (s. 1926) sanoo, että kylmä sää vaikuttaa myös grippiin - mailan otteeseen - siten, että ote tulee liian kireäksi joka taas antaa pelaajalle tunteen, että mailan varsi olisi jäykempi kuin todellisuudessa on. Rentous katoaa tämän liikapuristuksen myötä.
(Ks. YouTubesta miten opetus sujuu 90-vuotiaana.)

Phil Mickelson kertoo käyttävänsä pehmeämpiä palloja kylmällä säällä, koska ne puristuvat helpommin kylmässä kuin kovat pallot.

Tiesitkö tämän golfpalloista ?

 • Pelkästään USA:ssa arvioidaan vähintään 300 000 000 pallon katoavan vuosittain. Lähde ESPN video ja myös CNN:n artikkeli.
 • Käytettyjen pallojen liiketoiminnan arvoidaan olevan USA:ssa jopa 200 miljoonan dollarin suuruinen (ESPN).
 • Golfpallosukeltajan työ on vaarallisin ammatti golfissa. Joskus sukeltajat etsivät tätä myös 'valkoiseksi kullaksi' sanottua tuotetta allikaattoreita kuhisevista vesistä.
 • Sukeltaja tienaa myymistään palloista 0,2-1 dollaria kappaleelta ja heidän vuosiansionsa voivat olla jopa yli 150 000 dollaria. Arvokkain vesipallo on ammattilaistenkin eniten suosima Titleist Pro V1.
 • Golfvälinekaupan globaali arvo vuonna 2014 oli noin 9 miljardia dollaria (Datatech World Wide Golf Report 2015). Top5 maata olivat USA, Japani, Etelä-Korea, Britannia ja Kanada. Saksa on Euroopan suurin markkina. USA ja Japani vastaavat 2/3:sta maailman golfvälinemarkkinoista. Tästä golfpallojen osuus lienee melkoinen (miljardiluokkaa), mutta tilastoja siitä ei löydy. Tunnetuimpia brandiä ovat Titlest, Bridgestone, Srixon, TaylorMade, Nike, Callaway, Wilson, Volvik, Top-Flite, Maxfli, jne.
Linkkejä lisää


Golf Digestin rankinglista golfpalloista: "2016 Hot List: Best New Golf Balls".

Ks. myös: www.golfballdiving.com

ESPN:n video pallosukeltajista USA:ssa tai

CNN:n artikkeli samasta aiheesta.

Titlestin sivuilta: “Principles of Aerodynamics”, Common Myths
osa 1  ja  osa 2

Darren golsby ja tekstiä golfpallon kokoonpuritumisesta (compression)

USGA:n välinesäännöt

Lue mielenkiintoista tekstiä Srixonin omilta sivuilta koskien pallon lentoa erilaisissa olosuhteissa.

Thomas Golfin Golf Info Guide.com on erinomainen tietolähde, josta näet yleisempien golfpallojen ominaisuudet ja sen kenelle mikin pallo parhaiten soveltuu.

GolfDigest 5.8.2007: Weather: A Major Factor

Golf Digest: Cold facts about golf balls

What is Moment of Inertia (MOI) in Golf ?

What is Center of Gravity (CG), and How Does It Affect the Shot?

Miksi golfpalloissa on lovia eli dimplejä. Katso YouTUbe video

GolfSmith: Facts About Golf Balls

Parhaat golfpallot 2015

Golfpalloilla on merkitystä?

10 mielenkiintoista faktaa golfista

Golf Digestin taulukko (4.1.2017): Kuinka pitkälle eri ikäiset ja tasoiset pelaajaat draivaavat. (Tilasto kerätty 4-9 kk/2016.)

Blogitesti: Erilaiset golflyönnit ja niiden perusfysiikkaa.

perjantai 9. lokakuuta 2015

Ben Hogan - yksi golfin suurista - oli legenda jo eläessään.


William Ben Hogan (13.8.1912-25.7.1997) on yksi kaikkien aikojen suurista golfin pelaajista. Hän voitti urallaan 9 majoria ja on tällä listalla jaetulla 4:nnellä sijalla Jack Nicklauksen (18), Tiger Woodsin (14) ja Walter Hagenin (11) jälkeen yhdessä Gary Playerin kanssa. Hogan voitti kaikkiaan 64 PGA Tourin kilpailua (ml. majorit) ja 5 muuta ammattilaisturnausta. Hogan on PGA Tourin voittojen määrässä kaikkien aikojen 4:s


Hogan aloitti gofuransa jo 11-vuotiaana caddynä Glen Garden Coutry Clubilla Teksasissa 1924. Hän siirtyi 1932 ammattilaiseksi ja hänen ensimmäinen voittonsa ammattilaisena tuli 1938 Hersehey Four-Ballissa. Hoganin ensimmäinen voitto PGA Tourilla tuli vuonna 1940 North & South Openissa. Vuonna 1946 hän voitti ensimmäisen majorinsa PGA Championshipin

Hoganin ura katkesi dramaattisella tavalla auto-onnettomuudessa 2.2.1949 El Pasossa Teksasissa kun hänen autonsa törmäsi hänen kaistalleen ajautuneeseen isoon bussiin. Hogan loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja hänen solisluunsa, lantionsa, vasen nilkkansa ja useita kylkiluita murtuivat. Hänelle tehtiin useita suuria leikkauksia ja hän kärsi onnettomuuden seurauksista koko loppuelämänsä ajan. Kausi 1949 jäi loukkaantumisen jälkeen kokonaan kilpailematta, mutta hän palasi kilpakentille uudestaan 11 kuukauden jälkeen ja hän voitti U.S. Openin jo seuraavana vuonna 1950Hogan voitti uusintarei'illä mestaruuden vain 16 kuukautta onnettomuuden jälkeen. Tämä major-turnaus käytiin Merion Golf Clubilla Pennsylvanian Ardmoressa. Tästä voitosta alettiin puhua "Merionin ihmeenä" ja aiheesta kirjoitettiin kirja "Miracle at Merion"

Paluuta ja Hoganin saavuttamaa huipputasoa pidettiin suoranaisena ihmeenä. Sitä on verrattu legendaarisen pyöräilijän Lance Armstrongin paluuseen ja Tour de Francen 7 voittoon vaikean syöpäkamppailun jälkeen vuosikymmeniä myöhemmin. Hogan ei pystynyt kilpailemaan yhtä intensiivisesti loukkaantumisensa jälkeen ja voi vain spekuloida millaisiin saavutuksiin hän olisikaan yltänyt ilman sitä. Yhden tällaisen spekulaation on tuottanut Golf Digest vuonna 2009. Lue artikkeli tästä: “What Could Have Been"

Kaikkiaan Hoganin 9 major-voitosta 6 tuli onnettomuuden jälkeen. Hän osallistui kaikkiaan 58 major-kisaan. Hogan oli näissä toinen tai jaetulla kakkostilalla 6 kertaa (Mastersissa 4 ja U.S: Openissa 2). Top10 joukossa hän oli 40 kertaa (69 %).

Eniten major- ja PGA Tourin voittoja historiassa
Hoganin paras vuosi oli 1953

Hoganin loistokkain vuosi oli 1953 jolloin hän voitti kolme peräkkäistä majoria. Hän oli samalla ensimmäinen pelaaja joka pystyi tähän sarjaan. Myöhemmin Tiger Woods toisti saavutuksen voitettuaan peräkkäin U.S. Openin, The Openin ja PGA Championshipin vuonna 2000.

Golfin historiassa vain 5 pelaajaa on voittanut kaikki majorit vähintään kerran urallaan. Toisin sanoen, tehnyt niin sanotun “Career Grand Slamin”. He ovat Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus ja Tiger Woods.

Bobby Jones on edelleen ainoa joka on tehnyt “Grand Slamin” eli voittanut kaikki 4 majoria samalla kaudella vuonna 1930. Tuolloin majoreita olivat myös USA:n ja Britannian amatöörimestaruuskilpailut sekä U.S. Open ja The Open, mutta eivät Masters ja PGA Championship.

Hoganin kilpauran loppuvaiheet

Vielä vuonna 1955 ja 42-vuotiaana Hogan oli kakkonen sekä Mastersissa että U.S. Openissa. Jälkimmäisessä kisassa hän hävisi täpärästi uusintarei’illä tuntemattomalle Jack Fleckille. Tästä San Franciscon Olympic Clubin Lake Coursella pelatusta majorista on sanottu, se oli yksi golfin historian suurimmista yllätyksistä (järkytykistä/upsets). Tämä kyseinen kilpailu oli erikoinen sikälikin, että mikäli Hogan olisi voittanut kisan, hänestä olisi tullut ainoa golfari (vieläkin) joka olisi voittanut U.S. Openin viisi kertaa. 

Muuten, voittaja Fleck pelasi ‘Ben Hogan’ -merkkisillä hänelle kustomoiduilla rautamailoilla voittaessaan Hoganin tässä uusinnassa! 

Hogan voitti viimeisen kerran PGA Tourilla vuonna 1959 voitettuaan Colonial National Invitationalin. Hän voitti tämän kyseisen turnauksen urallaan peräti 5 kertaa. Nykyisin tämän turnauksen nimi on Crowne Plaza Invitational at Colonial.

Hogan pelasi viimeisen majorinsa 45-vuotiaana vuonna 1967 osallistumalla Mastersiin jossa oli jaetulla sijalla 10 sekä U.S. Openiin jossa oli jatulla sijalla 34. (Ks. PGA Tourin lista.) Samana vuonna hän toimi USA:n Ryder Cupin kapteenina kisassa jonka USA voitti murskaluvuin 23,5 Iso-Britannian joukkueen. Hogan pelasi USA:n Ryder Cupin joukkueessa 1947 ja 1951 sekä toimi joukkueen kapteenina myös 1947 ja 1949
Hogan päätti ammattilaisuransa Houstonissa Teksasissa vuonna 1971.

Hoganin muut meriitit

Ben Hogan valittiin golfin World Golf Hall of Famesiin vuonna 1974. Hän sai arvostetun Bob Jones –palkinnon 1976. Hogan on saavutuksillaan yksi kaikkien aikojen pelaaja ottaen huomioon hänen voittamansa majorit ja muut PGA Tourin kilpailut. Hänet valittiin neljä kertaa myös vuoden pelaajaksi PGA Tourilla.

Ben Hogan Company

Hogan perusti vuonna 1953 eli huippuvuotensa lopulla  Ben Hogan Company nimisen yrityksen joka toimii vielä nykyisinkin. Yritys tuottaa laadukkaita golfmailoja ja muita golfvälineitä ja -tarvikkeita. Mailoilla on voitettu myös majoreita kuten edellä kerrotaan. Katso yrityksen nettisivut.

Hoganin kuuluisat opetukset

Ben Hogan tunnetaan golfopettajana ja hänen maailmankuuluisa kirjansa “Five Lessons: The Modern Fundamentals of Golf” on kaikkien golfareiden “The Must Book”, kuten Golf Channelin fantastinen golfopettaja Martin Hall sanoo. (Viisi opetusta: golfin (modernit) perustekijät.)Katso analyysivideo

Hogan on ehkä eniten siteerattu golfin opetusvideoissa ja –kirjoissa. 

Hoganin svingistä YouTubessa: Ben Hogan’s Golf Swing.Muuta Ben Hoganin elämästä

Ben Hoganin koko nimi oli William Benjamin Hogan ja hänen etunimensä vakiintui mediassa ja kaikkialla muuallakin Beniksi. Ben syntyi 13.8.1912 vanhemmille Clara ja Chester perheen kolmantena lapsena Stephenvillessa Teksasissa. Perhe muutti 1921 Teksasin Forth Worthiin. Isä oli ammatiltaan seppä. Benin ollessa 9-vuotias hänen isänsä teki itsemurhan 1922. Ben oli kotona kun kuuli pistoolin laukauksen jolla vasta 37-vuotias isä tappoi itsensä.

Isän kuoleman jälkeen Ben auttoi perhettä saamaan jokapäiväistä ruokaa pöytään jakamalla sanomalehtiä. Ollessaan 12-vuotias Ben aloitti caddynä Glen Garden Country Clubilla jossa tienasi 65 senttiä 18 reiän kierroksesta. Muut caddyt eivät pitäneet hänestä ja kiusasivat häntä usein. Vapaa-aikanaan Ben pelasi golfia ja kulutti tuntikausia rangella.

Jo 17-vuotiaana hän siirtyi ammattilaiseksi 19-vuotiaana. Alkuvuosina hänen pelinsä ei kulkenut ja hän epäonnistui useita kertoja kunnnes pelit alkoivat sujua ja palkkioshekit suurentua. Hän voitti ensimmäisen ammattilaisturnauksensa 1938. Hoganista tuli 1940 PGA Tourin rahalistan voittaja ja hän uusi voittonsa kahtena seuraavan vuonna. Maailiskuussa 1943 hän siirtyi ilmavoimien palvelukseen josta vapautui luutnanttina elokuussa 1945. Jo seuraavana vuonna hän voitti ensimmäisen majorinsa PGA Championshipin.

Vuonna 1935 Ben meni naimisiin Valerie Foxin kanssa. Aviopari sai elää yhdessä kunnioitettavat 62 vuotta. Parilla ei ollut lapsia.

Hogan sairastui viimesinä vuosinaan suolistosypään ja kärsi Alzheimerin taudista. Hänelle tehtiin syöpäleikkaus 1995 ja hän kuoli 84 vuoden iäisenä heinäkuussa 1997 kotonaan Fort Worthissä. Benin aviopuoliso Valerie kuoli 87 vuoden iässä lähes tasan kaksi vuotta tämän jälkeen 1999. 

Lue lisää Ben Hogan: Texas Tough, ESPN Classic, Larry Schwartz

Muita linkkejä Www.golf.com: Ben Hoganin haastattelu. Alkuperäinen haastattelu ilmestyi Golf Magaziessa syyskuussa 1987.


Katso videolta klikkaamalla kuvaa tai tätä tekstiä.
Ben Hoganin lyöntejä Shell Wide World of Golfissa Houston Country Clubille 1965 YouTubessa

Katso videolta mitä kaksinkertainen major-voittaja, kolminkertainen majorien kakkonen ja 35:n ammattilaisturnauksen voittaja sekä nykyinen NBC Sportsin golf-kommentaattori Jonny Miller kertoo siitä mikä oli Ben Hoganin todellinen salaisuus.

Ben Hogan Golf Equipment Companyn sivuille pääset tästä linkistä.

Ben Hoganista PGA TOURin sivuilla.

Ben Hogan Museum

Katso PGA Tourin videolta.

Miesten major-turnaukset ja niiden historiaa.

About.com: Ranking Golf's Greatest Players Ever

Hoganin major-turnaushistoria


Elokuva Ben Hoganista

Ben Hoganista on tehty elämänkertaelokuva  1951 nimeltään "Follow the Sun" (Seuraa aurinkoa). Pääosissa Glen Ford (Ben Hogan) ja Anne Baxter (Valerie Hogan).Ben Hoganin itse kirjoittamia ja hänestä kertovia kirjoja

 • Five Lessons: The Modern Fundamentals of Golf, Ben Hogan ja Herbert WarrenPower Golf, Ben Hogan
 • An American Life, James Dodson
 • The Myths Everyone Knows, the Man No One Knew, Tim Scott
 • Ben Hogan's Five Lessons For The Rest of Us, Mike Stair

 • The Hogan Mystique, Jules Alexander
 • Ben Hogan's Short Game Simplified: The Secret to Hogan's Game from 120 Yards and Yards In, Ted Hunt

 • From Ben Hogan to Ron to You, Ed Sehl ja Ron Saathoff

 • Ben Hogan's Magical Device: The Real Secret to Hogan's Swing Finally Revealed, Ted Hunt
 • The Secret of Hogan's Swing, Tom Bertrand
 • Hogan, Curf Sampson
 • Miracle at Merion: The Inspiring Story of Ben Hogan's Amazing Comeback and Victory at the 1950 U.S. Open, David Barrett
torstai 3. syyskuuta 2015

Erikoisimmat holarit, albatrossit ja kondorit ammattilais- ja satunnaisgolfin historiassa sekä niiden todennäköisyyksiä.


Mikä on golfarin todennäköisyys lyödä holari?

Miesten ammattilaisten pääkiertueilla PGA Tourilla ja Euroopan kiertueella holareita (ässiä) tehdään kauden aikana muutama kymmenen joka kausi. Esimerkiksi PGA Tourilla syntyi 1983-2003 keskimäärin 31,55 holaria kaudessa. ET:lla tilanne on samankaltainen.

Golf Digest lehden numerossa 8.11.2013 käsiteltiin laajasti holariasiaa. Sen mukaan todennäköisyydet eri tasoituksilla pelaavien välillä voidaan karkeasti ryhmitellä alla olevan taulukon mukaisesti. Lue artikkeli Golf Digestin sivuilta.Todennäköisyys ammattilaisgolfarin hole-in-one:lle on yhden suhde 2500:een, kun se korkeamman tasoituksen amatööripelaajalla on noin yhden suhde 12500:een. Matalalla hcp:llä pelaava asettuu näiden väliin.

Tässä muutama poiminto em. Golf Digestin artikkelista.
.
   • Tour pelaajan todennäköisyys tehdä holari: 1:3 000.
   • Hän tarvitsee siihen keskimäärin 900 kierrosta.
   • Hyvätasoinen golfari (matala hcp) tarvii holariin n. 1250 kierrosta.
   • Keskiverto golfari tarvitsee noin 3 000 kierrosta holariin.
   • Hyvätasoisen pelaajan todennäköisyys tehdä 2 holaria samalla kierroksella on 1: 67 miljoonaan.
   • Keskiverotpelaaja todennäköisyys tehdä
    • holari 140 m:stä on 1:80 000,
    • 180 m:stä on 1:150 000.
Mikä on todennäköisyys, että teet holarin eli ässän elinaikanasi?

Jos olet alemman tasoituksen pelaaja ja pelaat elinaikanasi 1000 kierrosta (esim. 25 kierrosta 40 vuoden aikana) sinulla on 20 % todennäköisyys tehdä ainakin yksi holari. Toisaalta varmistat ainakin yhden holarin sillä, että pelaat 5000 kierrosta (esim. 100 kierrosta 50 vuoden ajan). Todellisuudessa taitotason paraneminen kasvattaa todennäköisyyttä saada holareita.

Brian Harman sivusi PGA Tourin ennätystä - 2 holaria samalla kierroksella – ja nosti todennäköisyydet uudelle tasolle.
Tuorein uutinen holareista ja niiden todennäköisyyksistä koskee amerikkalaisen 28-vuotiaan ammattilaispelaajan Brian Harman tekemää 2 holaria samalla kierroksella PGA Tourin The Barclays turnauksen viimeisellä kierroksella 31.8.2015. Hän on vasta 3:s pelaaja joka on tehnyt tämän tempun.

Ensimmäisen kerran PGA Tourilla nähtiin kaksi hole-in-onea samalla kierroksella vuonna 1955 kun amerikkalainen amatöripelaaja W.W. “Bill” Whedon teki kaksi holaria Insurance City Openin ensimmäisellä kierroksella. Vuonna 2006 japanilainen Yusaku Miyazatosta tuli toinen pelaaja joka teki saman Reno-Tahoe Openin toisella kierroksella.

USA Today uutisoi 30.8.2015 otsikolla “Brian Harman makes 2 aces at Barclays”, että tällaisen onnistumisen todennäköisyys olisi 1:67 miljoonaan Tour-tason pelaajalle.

Alla kuvat holariväylistä. Väylät olivat vaikeusasteiltaan vaativia, koska eka holari tuli väylällä 3 jonka hcp oli 9 ja toinen väylällä 14 joka on kentän toiseksi vaativin eli hcp 2.


Alla Harmanin tuloskortti holaripäivän kierrokselta.


Ks. uutinen ja video PGA Tourin omilta sivuilta.

www.ustoday.com

PGA Tour: Player with most holes in one on the PGA Tour

Aviopari teki holarit samalla reiällä.

Amerikkalainen aviopari Janet ja Tony Blundy teki holarin samalla reiällä. Todennäköisyys ym. mukaan 1:26 miljoonaan.

Satunnainen golfari teki 2 peräkkäistä holaria 5 ensimmäisen reiän aikana.

Floridalainen ‘satunnainen golfari’ vain noin 25 kierrosta (paras kierrostulos 105 tai 106) elämässään aikaisemmin pelannut Sanjay Kuttemperoor löi 2006 Treetops Resort in Michiganin kentällä 2 holaria ensimmäisten 5 reiän aikana eikä sitä ennen ollut lyönyt edes ainuttakaan birdieä tai eaglea. Todennäköisyys kahdelle peräkkäiselle holarille on 1:67 miljoonaan. Lue US Todayn kirjoitus.

Todennäköisyys on varmaan paljon pienempi, jos ei ole tehnyt aikaisemmin edes böödiä ja jos otetaan vielä huomioon, että hän teki holarit ekan viiden reiän aikana. Tämä tapahtui pro-am-kisassa epävirallinen rahankeräystapahtuma joka pelataan PGA ja LPGA turnausten ulkopuolella (tai niiden jälkeen loka-joulukuussa). Kuttemperoorin peliryhmässä pelasi mm. golflegendoja Phil Mickelsonia ja Vijay Singhiä valmentanut Rick Smith joka totesi toisen ässän jälkeen: "I've never seen anything like it in my whole life," said Smith. "It was amazing.". Eli: "En ole koskaan nähnyt mitään tällaista koko elämäni aikana," sanoi Smith. "Se oli hämmästyttävää."

U.S. Open 1989: 4 ammattilaispelaajaa ja 4 holaria samalla reiällä ja sammalla kierroksella, mutta eri peliryhmissä

Vuoden 1989 U.S. Openin toisella kierroksella tehtiin neljän pelaajan voimin holari samalla 6:lla reiällä Oak Hill Country Clubin kentällä Rochesterissa New Yorkissa kahden tunnin sisällä. Tämä par3 väylä on 153 metrin pituinen. Pelaajat olivat Doug Weaver, Mark Wiebe, Jerry Pate ja Nick Price.
Lue juttu The New York Timesista

Katso holarit YouTube videolta.

Lue lisää About.comista.

Kuinka yleistä holarin tekeminen on PGA ja Euroopan Toureilla?

PGA ja European Tourilla tehdään joka vuosi keskimäärin hieman reilut 30 holaria kauden aikana, mutta vain harva tekee holarin toistamiseen tai useamman samalla kaudella. Kaudella 2015 tämän on tehnyt Brian Harman ja Billy Hurley III. Molemmat kaksi holaria. Euroopan Tourilla kaudella 2015 Miguel Angel Jimenez on tehnyt peräti 3 holaria ja Morten Orum Madsen 2 holaria.

Holarit PGA Tourilla kaudella 2014-2015

Holarit ja albatrossit Euroopan Tourilla 2015.

The King of Aces - Holareiden Kuningas


Teksasilainen Mancil Davis on saanut erikoisen lempinimen - Holareiden kuningas eli King of Aces. Hän ei ole kuka tahansa holaristi, vaan maailman suurimman ammattilaisturnauksen PGA Tourin holariennätyksen haltija 51 ässällään. Davis teki ensmmäisen holarinsa jo 11 vuotiaana ja jatkoi tehtailua koko amatööri- ja ammattilaisuransa ajan. Parhaana vuotena 1967 hän teki peräti 8 hole in onea. Samana vuonna hän teki 3 holaria 5 päivän sisällä. Hän teki vähintään yhden holarin joka vuosi vuosien 1967 ja 1987 välillä.

Davisin saldoon kuuluu holareiden lisäksi 10 albatrossia jota mainostetaan maailmanennätyksenä. Hänen tekemänsä holarit ovat tulleet keskimäärin 155 metrin matkalta. Lyhin holari on tullut 113 m ja pisin 347 m matkalta !

Hänen sanotaan tehneen vähintään yhden holarin kaikilla muilla mailoilla paitsi putterilla, sand wedgellä tai piching wedgellä.

Davis on toiminut 80-luvulta lähtien keräämässä varoja maailmalla hyväntekeväisyyteen ja holarirahastoon joka maksaa kilpailuissa tehdyistä holareista 10000 dollarista aina miljoonaan dollarin ("Million Dollar ShootOut").

Mancil Davisin biografia.

Huomio holarikuninkuutta koskien.

Maailmalta löytynee Davisiä enemmän holareita tehneitä pelaajia ja ainankin yksi sellainen löytynee Kaliforniasta. Hän on amatööripelaaja Norman Manley joka on tehnyt jopa 59 holaria. Ero tässä linee tehty ammattilaistatuksella ja amatööristatuksella pelaavien välillä. Tosin Davis pelasi holariurallaan ammattilaisena vain melko lyhyen jakson.

Maailman pisin hole-in-one on tehty par5:lla ja on nimeltään Condor eli kondorikotka!

Tällainenkin golfin kaikkein harvinaisin (mahdollinen vain par5:lla tai par6:lla) lyönti on nähty kun amerikkalainen Mike Crean löi Green Valley Ranch Golf Clubin kentän 9:llä väylällä Denverissä Coloradossa vuonna 2002. Väylä on 473 metrin par5. Tällainen lyöntiä sanotaan condoriksi eli kondoriksi (kondorikotkaksi). Jenkeissä käytetään enemmän nimitystä triple eagle eli tripla-/kolmikotka. Euroopassa lyöntiä nimitetään double-albatrossiksi eli tupla-albatrossiksi

Creanin tapaus ole ainut rekisteröity kondori. Ensimmäinen oli jo vuonna 1962 kun Larry Bruce suoristi 440 metrisen koiranjalan Hope Coutry Clubilla Arkansissa. Myöhemmin 1995 Shaun Lynch toisti tempun Teign Valleyssä Englannissa 454 mertisellä koiranjalkaväyllä ja oikaisi koiranjalan 6 metrisen pensasaidan yli rauta3:lla. Tuorein rekisteröity kondori löytyy vuodelta 2007 kun australaialainen vasta 16-vuotias Jack Bartlett oikaisi koiranjalan Royal Wentworth Falls Country Clubin kentällä Australiassa.

Mike Creanin kondori eroaa kuitenkin muista tehdyistä kondoreista siinä, että se tehtiin melkein suoralla väylällä eikä hän oikaissut koiranjalkaa (ks. kuva). 

Edellä mainittuja kondori-lyöntejä ei tehty virallisilla kiertueilla ja akkreditoiduilla ammattilaiskentillä, mutta se ei vähennä niiden arvoa ja voi vain kuvitella millainen todennäköisyys niitä koskisi.

Lue Golf Todaystä lisää.

Green Valley Ranch Golf Clubin 9:s väylä. Klikkaa ja suurenna kuvaa.
Lue lisää www.about.comista.

Eagle Club: Pisimpiä par5 holareita

Albatrossi eli double eagle on monta kertaa vaikeampi kuin hole in one.

Albatrossin voi vain par4, par5 tai par6 väylillä. Ts. pallon on mentävä kuppiin joko ensimmäisellä, toisella tai kolmannella lyönnillä. Luvut vaihtelevat siitä kuinka todennäköistä on albatrossin tekeminen, mutta netistä löytyy suhdelukuja välillä 1:1-6 miljoonaan. USGA:n slope ratingin kehittäjä Dean Knuth sanoo todennäköisyyden olevan luokkaa yhden suhde miljoonaan. Tässä tapauksessa luku ei tarkoita ammattilaispelaajaa.

Ammattilaiskiertueilla albatrosseja tehdään vain muutamia vuodessa. About.com siteeraan Golf Worldin vuoden 2004 artikkelia asiassa. Sen mukaan vuosien 1983-2003 aikana tehtiin PGA Tourilla 631 holaria, mutta vain 56 albatrossia eli yli 11 kertaa vähemmän kuin holareita ja keskimäärin 2,8 kaudessa. Vuosina 1971-2003 naisten LPGA Tourilla albatrosseja tehtiin 24 kappaletta.

Norman Manleyn tekemät 2 albatrossia peräkkäisillä rei'illä amatöörikisassa 1964 lienee kovin suoritus golfissa mitä tulee todennäköisyyksiin!

Double Eagale Clubin ja monilta muiltakin nettisivuilta löytyy tieto siitä, että em. Norman Manley teki Del Valle Country Clubin kentällä Saugussa Kaliforniassa sunnuntaina 30.8.1964 uskomattomat 2 albarossia peräkkäisillä par4 rei'illä: 7:s 330 jaardia eli 302 m ja 8:s 290 jaardia eli 265 m. Hän on ainoa maailmassa joka on pystynyt tähän käsittämättömään suoritukseen. Todennäköisyys jo yhden tekemiseen par4:lla on em. yhden suhde miljoonaan tai kuuteen, on peräkkäisen todennäköisyys yhden suhde miljardeihin. 

Golf Digest pitää Manleytä kaikkien aikojen eniten holareita tehneenä amatööripalaajana. Hän teki niitä hirmuisen määrän eli 59 kappaletta kuten edellä kerrotaan !!!!

(Guinness World Recordsin sivuilla kerrotaan päivän olleen 2.9.1964.)

PGA Tourilla tehty ensimmäinen albatrossi

Ensimmäinen holari, joka samalla on albatrossi eli double eagle, PGA Tourin par4:lla tehtiin vuonna 2001 FBR Openissa. Todennäköisyys tehdä yksi albatrossi eli tuplakotka par4:lla on 1:6 miljoonaan.

1971 John Hudson teki ammattilaiskilpailussa holarin ja albatrossin peräkkäisellä väylillä.

Englantilainen John Hudson löi Norwich Golf Clubin kentällä Martini Internationalissa (James Bondin suosikkiholarin reiällä 12 rauta 4:lla joka on 179 metrin par3-väylä ja toisen draiverilla heti seuraavalla 285 metrin par4-väylällä. Ts. toinen holari oli myös albatrossi. Lyönnit tulivat kisan toisella kierroksella. Ko. turnaus oli ET:n listalla 1972-1983. ET aloitti virallisesti vasta vuotta myöhemmin eli vuonna 1972.

Tällaisen tempun todennäköisyys lienee jo 1 : ?????????


Katso About Sports sivulta.

Ammattilaiskisoissa tehdyt 2 albatrossia

Samassa PGA Tourin kisassa on tehty albatrossi pari kertaa eri pelaajien toimesta. Vuonna 2007 Hunter Mahan ja Peter Lonard tekivät sellaiset kuuluisalla TPC Sawgrassin kentällä Player Championshipissä ja 2015 Zach Johnson ja Daniel Berger samoin Arnold Palmer Invitationalissa.

Majoreista vain Britannian avoimissa on tehty 2 albatrossia. Tämä tapahtui vuonna 2001 kun Gary Owenin ja Jeff Maggert löivät sellaiset. Toinen ensimmäisellä ja toinen kolmannella kierroksella. Par4:lla on tehty holari eli albatrossi vain puoli tusinaa kertaa. Kaudella 2013 PGA Tourilla tehtiin kaksi albatrossia. Toisen teki Luke List Famers Insurance Openin toisella kierroksella ja toisen Charl Schwartzel Canadian Openin toisella kierroksella.

Jeff Maggert on tehnyt albatrossin kaksissa ei majorissa: Mastersissa 1994 ja Britannian avoimissa 2001.

Ks. Euroopan turnauksen listaa.

Ks. Johnsonin ja Bergerin tekemät albatrossit videolta.

Pisimät albatrossit pa4:lla ja pr5:lla

Pisin albatrossi par4:lla on lyöty vuonna 2007 Hawajin Oahussa. Ammattilaispelaaja Bret Melson löi pallon tiiltä kuppiin 410 metrin päästä.

Ammattilaispelaaja Andy Bean löi albatrossin Mauin Kapalua Plantation kentän 18:lla reiällä 1991. Tämä par5 on peräti 607 metriä pitkä. Tempun toisti vieläpä samalla kentällä amatöörigolfari Brett Stowkowy vuonna 2010. Stowkowy löi kakkoslyöntinsä kuppiin 208 metrin päästä joten draivin pituus oli ollut vähintään 400 metriä (suoraan mitattuna).

Eniten albatrosseja turnauksissa

Legendaarinen kanadalainen ammattilainen "Moe" Norman teki aikanaan peräti 9 albatrossia kisoissa. Lue pidempi blogijuttu Moe Normanista. Em. holarikuningas Mancil Davis teki urallaan 10 joista 5 par5:lla ja 4 par4:lla. Kaksi par5:lla tehtyjä tuli ammattilaiskilpailussa.

Lisäys 25.8.2016:

Lue GoGolfin juttu 27-vuotiaan Ossi Mikkolan albatrossista Pirkkalan kentän 16 väylällä 23.8.16. Väylä on par4 ja takatiiltä 260 m.

Lähteitä:

Www.doubleeagleclub.org, albatrossi- eli double aeagleklubin lista

Wikipedia: Ammatilaispelaajat jotka ovat tehneet albatrossin kierroksella.

Www.golf.com: Double eagles in major championship history

Reuters: Golf-Micheel records second ever U.S. Open albatross

YouTube: Top 10 Double Eagles on the PGA TOUR

About.com: What Are the Odds of Making a Hole-In-One?

About.com: What are the Odds of Making a Double Eagle?

USGA Slope Raning by Dean Knuth

Maailmalta löytyy tapaus jossa pelaaja teki samalla kierroksella 3 holaria, eikä hän ollut Pohjois-Korean entinen johtaja Kim Jong-il.

Amerikkalainen 59-vuotias amatööripelaaja Patrick Willsin kerrotaan tehneen peräti 3 holaria Laurel Hill Clubilla Virginiassa kesäkuussa 2015. Todennäköisyys tällaiselle on jo yhden suhde miljardeihin.

Hänen kierrostuloksensa oli hämmästyttävä 57 lyöntiä joka on uskomattomat 14 lyöntiä alle par’in !!!!

Kierros sisälsi 2 albatrossia eli näissä holari tuli par4-väylillä. Eikä tässä kaikki. Kierros sisälsi yhden eaglen joka oli se kolmas holari par3:lla. Willsin sarja sisälsi myös 7 birdieä. Hän pelasi poikiensa Charlien ja insinööripoikansa Christopherin sekä ilmavoimien majuri Matt Ghormleyn kanssa. Willsin tasoitus on todella kovaa luokkaa +4. Hän oli pelannut muutama vuosi aikaisemmin samassa kisassa tuloksen 58.

Pitäisikö tuo Willisin juttu uskoa sillä niin raju juttu on? Tosin siitä kertovat media-auktoriteetit BBC ja Golf Channel. Lue juttu BBC Sport/Golf sivuilta tai Golf Channelin blogista.Mikä on holarivakuutus tai -rahasto?

PGA Tourilla ja suuremmilla ammattilaisturnauksissa annetaan usein palkintoja holarin tekemisestä. Palkinnot jaetaan erillisestä rahastosta tai vakuutuksesta. Palkintosumma on vaihdellut 50 000 ja muutaman sadan tuhannen dollarin välillä ja joissain turnauksissa palkintona on annettu auto. Haremmin, mutta kuitenkin, on nähty kilpailuja joissa on jaettu jopa miljoonan dollarin palkinto tehdystä holarista.

Jenkeissä järjestetään monesti hole-in-one –kilpa.iluja joissa kerätää varoja hyväntekeväisyyteen ja näitä pidetään joskus ennen suurempien kisojen ensimmäistä kierrosta tai sitten erillisinä kilpailuina. Pelaajat voivat ostaa yhden tai tietyn maksimimäärän palloja joilla he koittavat lyösä holaria tietyllä kilpailun järjestäjän valitsemalla par3 väylällä. Monet vakuutusyhtiöt Suomessa ja maailmalla tarjoavat ‘holarivakuutusta’. Vakuutuksen ottaa golfseura tai turnauksen järjestäjä. Riskit vakuutuyhtiölle ovat minimaaliset huomioiden pienet todennäköisyydet saada holareita.

Pohjois-Korean entinen johtaja oli todennäköi-syyksien murskaaja myös golfissa.

Lue Iltasanomien ‘uutinen’ 19.12.2011 “11 hole-in-onea gilfkierroksella – hullut myytit King Jong-ilistä”.

Kim Jong-ilin tekemät holareiden todennäköisyys lienee 10 potenssiin 10 valovuotta, eikä sitä pysty rikkomaan edes hänen poikansa tai pojanpoikansa.